Att öva kommunikation

Text: Annsofie Engborg

[2019:09, 2019-09-15] Inom ramen för sfi ska eleven bli rustad att kommunicera muntligt och skriftligt i vardags-, samhälls-, arbetsliv och vidare studier. Metoderna varierar från digitala övningar till fysiska rollspel och improvisationsteater.

Kommunikationsövningar stärker olika färdigheter samtidigt – att lyssna, att göra sig förstådd muntligt, eller att läsa och göra sig förstådd skriftligt. I kommunikationen ska eleven kunna lyssna eller läsa och förstå ett meddelande eller något som någon berättar, beskriver, förklarar, instruerar – och eleven ska, i kommunikationen, bekräfta att han eller hon har förstått genom kropps- och verbalspråk.

Ett sätt att hålla kommunikationen igång är att ställa öppna frågor, det vill säga frågor som inte går att besvara med ett kort ”ja” eller ”nej”. Ställ frågor som börjar med ”Hur …?” ”Varför …?”

När eleven har fått en fråga kan det många gånger passa bra att låta eleven bolla tillbaka frågan: ”Och du?” eller ”Vad tycker/tänker du om det?”.

Att föra samtalet eller den skriftliga kommunikationen vidare behöver eleven kunna göra genom att bygga vidare på det som budskapet och syftet är. Eleven behöver även en rad olika användbara fraser, exempelvis vid en kommunikation där man uttrycker tankar och åsikter.

”Jaha. Tycker du det? Jag tycker att …”

”Precis! Jag tycker också att …”

”Ja, jag håller med. Dessutom tycker jag …”

”Jag håller inte med dig om det. Jag tycker faktiskt att …”

”Jag undrar om det stämmer. Jag tror att …”

Kommunicerar gör vi dagligen. Tillsammans med eleven gäller det att ringa in i vilka olika sociala sammanhang vi kommunicerar, och om vad. Övningarna ska vara för eleven intressanta och relevanta – och direkt användbara när eleven kommer ut ur klassrummet. Förmågan att kommunicera stärker inte bara språket. Den stärker självkänslan.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.