Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Att skriva även om det är svårt

Text: Maria Engstam

[2022:05, 2022-05-15] Ur specialpedagogiskt perspektiv är att skriva ett komplicerat moment som kräver synkronisering mellan olika delar i hjärnan och samarbete med hand och fingrar. På sfi handlar det dessutom om att skriva på ett helt nytt och okänt språk. Med andra ord kräver momentet skriva mycket energi, uthållighet, fokusering och koncentration. Samtidigt upplevs det att skriva som det svåraste momentet. När något upplevs som svårt riskerar eleverna ifrågasätta nyttan med att skriva olika texter.

När något upplevs som svårt av eleverna är det viktigt att

  • motivera uppgifterna genom att eleverna kan relatera till de ämnen som de ska skriva om
  • anpassa uppgifterna till elevernas nivå så att eleverna ska få uppleva känslan av framgång vilket stärker självförtroende och självkänsla och därmed höjer motivationen
  • skapa mallar och lägg upp filmer på hur man skriver olika texter, vilket skapar en tydlighet kring vad och hur de ska göra.

Att skriva är en process och det tar tid för eleverna att lära sig att skriva men genom att dela upp skrivprocessen i olika steg som i en trappa kan eleverna titta tillbaka och se sin egen utveckling och framgång vilket ger självförtroende och mod inför nästa steg och utmaning i skrivprocessen. Likadant är det med rättning av skrivuppgifter eftersom hjärnan fungerar bäst när den får träna på en sak i taget. Genom att rätta och låta eleven träna på ett grammatiskt moment i taget ger du som sfi-lärare eleverna möjlighet att ta in information, träna och utveckla sin förmåga på ett moment i taget vilket stärker inlärningen och motivationen genom att det blir hanterbart för eleven. Vidare är det också viktigt att förklara vilka fel eleven gjort och ge tips på hur och var eleven kan träna för att bli bättre.  Uppmärksamma elevens förbättringar och framgångar.

Eleverna på sfi är olika och de behöver olika former av stöd vid sitt skrivande. Visuellt stöd i form av bilder kan hjälpa eleverna att komma i gång med sitt skrivande och bibehålla minnet under tiden som eleverna skriver.  En del elever föredrar papper och penna och en del elever skriver bättre med dator eller iPad. Det är viktigt att sfi erbjuder eleverna valmöjligheter för att de ska kunna visa sin skrivförmåga på bästa sätt och det gäller även uppgifterna. Om det finns olika ämnen att välja mellan ökar chansen att alla elever hittar ett ämne som känns relevant, motiverande och möjligt att skriva om.

Talsyntes, apparna Skrivstil och Clarospeak, ger elever möjlighet att få uppgiften och texten uppläst och Clarospeak ger dessutom förslag på ord och markerar stavfel och grammatikfel. Dikteringsfunktion finns idag inbyggt i mobilen, plattan och i datorn men det kräver samtidigt att eleverna har ett bra uttal för att texten ska bli korrekt, vilket kan vara svårt för eleverna på sfi som är nya i språket

Eleverna behöver ges tid att på olika sätt träna och utveckla sin skrivförmåga.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.