”Att stötta småbarns- och tonårsfamiljer är min vardag”

Text: Annsofie Engborg

[2023:10, 2023-10-15] Att vara förälder i ett nytt land och i en ny kultur – och samtidigt lära sig språket och finna sin nya plats i tillvaron är minst sagt påfrestande. Det vittnar Norrtäljes samordnare Eva Elelid om. I hennes yrkesroll träffar hon vuxna som är nya i Sverige.

Samordnarna för föräldraskapsstöd är en viktig del av Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) som är en enhet på kommunstyrelsekontoret. De samordnar, leder och utvecklar trygghetsarbetet i hela Norrtälje kommun.

– Vi möts över gränserna för att tillsammans bidrar till ett tryggare, starkare och hälsosammare Norrtälje kommun. I Norrtälje kommun arbetar vi nära varandra och i god samverkan.

Engagemanget hos kommunens föräldraskapsstödjare är stort och de medverkar i flera olika plattformar där andra yrkesverksamma som kommer i kontakt med utrikesfödda träffas. Var sjätte vecka träffas lokala områdesgrupper. Där samlas bland annat rektorer, socialpedagoger, kuratorer och sjuksköterskor, Kultur och fritid, Socialtjänst, Polis samt verksamma från Trygg i Norrtälje kommun

– Vi går igenom lägesbilden runt om i kommunen som är geografiskt stor till ytan.

Föräldrastödjarna arrangerar gruppträffar riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna kring barn och unga.

– Just nu har vi föräldrastödsprogrammet i ”Alla barn i centrum” för ukrainska mammor på ukrainska och svenska (som översätts till ukrainska). Materialet vi använder är lättläst, berättar Eva Elelid.

De ukrainska mammorna har inte träffat varandra tidigare. Här ges tillfälle att träffa sina tidigare landsmän. De får fyra träffar om föräldraskap.

– Vi har även vår heltidsanställda brobyggare Hinda Hassan. Hon är den av oss tre som tillbringar mycket tid på sfi för att informera om oss. Vi är stöttande, men inte behandlande och har heller ingen dokumentationsplikt. Vi är ett första steg. Om större svårigheter finns, hänvisar vi vidare till nästa insats. Vi arbetar både med individkontakt och i grupp.

2019 inleddes ett projekt som kallas ”Förälder i fokus” för att uppmärksamma utrikesfödda, i synnerhet kvinnorna med somaliskt ursprung, eftersom de inte var särskilt aktiva i samhället. ”Föräldraskap i Sverige” är ett samhällsorienterat program.

– De vuxna önskade gå simskola – vilket har gett positiva effekter.

Under en längre tid har Trygg i Norrtälje Kommun kontinuerligt arrangerat föräldraskapsstöd och gruppverksamhet riktad till alla föräldrar, universellt och generellt.  Sedan 2017 har Eva Elelid varit engagerad i ”Trygg i Norrtälje kommun.

– Syftet är att skapa bättre relationer i familjer och undvika ’bråk och stök’. Vi träffar föräldrar andra vuxna runt barnen. Ämnen kan vara depression, sociala medier, skolfrånvaro – sånt som berör. Det är, trots ibland tunga och seriösa ämnen, jättejättekul att jobba med det här.

./.

Mer om färldrastödet:

ABC: Alla barn i centrum 3–12 år samt 13–18 år (På flera språk)

FÖS: Föräldraskap i Sverige.  Föräldraskap i Sverige är fem samhällsorienterande gruppträffar för utrikesfödda föräldrar/viktiga vuxna som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Träffarna riktar sig till föräldrar med barn 0–18 år. ”Föräldraskap i Sverige” har ett rikt innehåll om just det att vara förälder. Där samtalas exempelvis om barnkonventionen, barnaga och högtider. Erbjuds på svenska med tolk på flera språk.

Spel/skärmgrupp:Två träffar för föräldrar och andra viktiga vuxna med barn i åldern 8–12 år och två träffar för 13–18 år.

TRUST: Trygghet ur stöd är en studiecirkel för föräldrar med egen psykisk ohälsa och eller NPF. Fem träffar med olika teman.

Mer om Trygg i Norrtälje Kommun:

Arbete sker i nära samverkan med samtliga förvaltningar inom kommunen, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, vårdbolaget Tiohundra, kommunala bolag, polis och räddningstjänsten, ideella sektorn samt näringslivet. TiNK samlar aktörer, professioner och personer som på olika vis kan bidra till ett gemensamt mål och fokus.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.