Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Att undervisa vuxna

Text: Maria Engstam

[2021:04, 2021-04-15] Att undervisa elever på sfi ställer andra krav på lärare än i grundskolan och gymnasiet. Alla eleverna har ett annat modersmål och i det svenska språket är de flesta eleverna nybörjare.

 

 

Inom sfi finns en andel vuxna som har kort skolbakgrund eller kanske inte har varit i skolmiljö. För dem är det en stor utmaning att komma till vuxenutbildningen i Sverige och bli ”skolifierad”. För vuxna som är skolovana blir sfi som att komma till en helt ny värld: den akademiska skolvärlden med sitt skolspråk och att lära sig ett helt nytt språk. De ska även lära sig att studera. Med andra ord är det en komplex uppgift att lära sig ett nytt språk i ett nytt land som vuxen.

I Sverige kallar vi pedagogiken för vuxna för vuxenpedagogik medan man i andra länder använder sig av om begreppet andragogik. Detta begrepp står för hur vuxna lär sig och hur vuxnas erfarenheter, kunskaper och upplevelser ska tas till vara och komma till nytta i undervisningen och här har vi den stora skillnaden när det handlar om vuxenutbildning gentemot utbildning av barn och ungdomar. Vuxna har mycket erfarenheter med sig från tidigare i livet och ska undervisas och mötas på ett annat sätt än barn.

Det är den vuxna individen som ska vara i centrum och ska mötas där hen befinner sig. Som lärare handlar det om att kartlägga elevens tidigare kunskaper och erfarenheter och sedan skapa en undervisning som är relevant och användbart för att elever ska bli motiverad och slutföra sina studier. Undervisningen måste alltså anpassas efter vuxna behov och erfarenheter och vi i skolan måste möta eleverna som just vuxna.

Detta gör man exempelvis genom att använda ett vuxet tilltal, innehåll och läromedel som innehåller texter med vuxet innehåll och med en layout och gränssnitt med vuxet perspektiv. Vidare ska lärare bygga vidare på individens erfarenheter och förkunskaper och läraren ska ge eleven kunskaper och samtidigt ge det stöd som eleverna behöver för att förbereda dem för arbets- och samhällsliv. För att eleven ska vilja och våga dela med sig av tidigare erfarenheter är det viktigt att skapa bra relationer med sina elever och detta kan man exempelvis göra genom att dela med sig av en del av sina privata erfarenheter.

Som specialpedagog möter jag vuxna elever i olika åldrar i svårigheter med behov av stöd och då behöver jag skapa bra relation med eleverna. Det är viktigt att jag delar med mig och lyssnar på elever och ger de tid att dela med sig av både roliga och svåra saker. Dessa vuxna kommer till skillnad från barn med en full ryggsäck och ibland behöver den tömmas på en del livserfarenheter för att den ska kunna fyllas på med kunskap om det svenska språket.

Många av elevernas svårigheter handlar om läsning och då är det viktigt att jag använder mig av vuxenmaterial anpassat för elevens nivå. Idag finns ett större urval av lättlästa böcker anpassade för vuxna med vuxet vardagsinnehåll som kan användas i undervisning på sfi. Eva Thors Rudvall är exempel på en författare som ger ut lättlästa böcker om vuxna i olika vardagssituationer. En del av böckerna är inlästa och finns på inläsningstjänst och en del av böckerna finns även på andra språk.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.