Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Att vara i minoritet

Text: Maria Engstam.

[2023:03, 2023-03-15] Minoritet, med förklaringen enligt SAOL ”mindre än hälften”, kan vara en social grupp som i något avseende inte hör till majoritetsbefolkningen i ett land. En sökning på ’minoritet’ via Google ger träffar om minoritetsspråk men också personer som lever med funktionsnedsättning också utgör en minoritet. Gemensamt för vissa grupper som utgör en minoritet är att de har ett mörkt förflutet och än idag kämpar för sina rättigheter trots tydliga lagar mot diskriminering och kränkningar.

Genom historien har personer med funktionsnedsättning kallats ”idiot”, ”imbecill”, ”sinnesslö”, ”efterbliven”, ”dåre” samtidigt som de inte hade några rättigheter, utan stängdes in och isolerades på institutioner, steriliserades och utsattes för olika typer av medicinska experiment.

Idag använder vi orden ”person med funktionsnedsättning”, ” person med funktionsvariation” och ”person med funktionshinder” och det finns lagar som skyddar personer med funktionsnedsättning mot diskriminering. Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhällslivet på samma villkor som andra människor. Med andra ord ska alla människor idag ha samma rättigheter och samhället ska vara tillgängligt för alla.

Skolan har också varit en mörk plats där elever med funktionsnedsättning har kränkts, idiotförklarats och utestängts från den vanliga undervisningen, men idag finns även här lagar som ger varje enskild elev – inom alla skolformer – rätt att få den ledning och stimulans som behövs för att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever med funktionsnedsättning som har svårt att uppfylla olika betygskriterier ska ges stöd för att så mycket som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser även om eleven klarar ett godkänt betyg. Dock gäller extra anpassningar endast elever som riskerar att inte klara ett godkänt betyg.

Sammanfattningsvis utgör personer med funktionsnedsättning en minoritet som tidigare i historien varit utsatta för diskriminering, kränkningar och isolering precis som även individer som tillhör våra nationella minoritetsspråk också varit utsatta för. I dag vet vi bättre och det finns idag lagar som skyddar dessa grupper mot diskriminering. Med andra ord har idag alla människor samma rättigheter och samhället ska vara tillgängligt för alla. Tyvärr överensstämmer inte detta med den vardag och verklighet vi lever i, vilket betyder att människor i med funktionsnedsättning och minoritetsspråk fortsätter att diskrimineras och kränkas i samhället och i skolan trots skyddande lagar.

Hur ska vi komma åt detta?

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.