Att vara sfi-lärare

Text: Annsofie Engborg

[2019:04, 2019-04-15] Sfi-läraryrket är onekligen ett komplext yrke. Även om utbildningen ”bara” uttrycks som en kvalificerad språkutbildning, rymmer det många olika lager av utmaningar.

För den som har en lärarexamen räcker 30 högskolepoäng (en termin) i svenska som andraspråk för att få en utökad lärarlegitimation. Då blir du behörig att undervisa sfi.

Att utföra sitt yrke rymmer åtskilliga dimensioner av kompetenser. Hur kan man nå och engagera alla de vuxna i klassrummet? Vuxna i olika åldrar, med olika bakgrund, erfarenhet och mål – vuxna som lär sig på olika sätt. Alla bär sin egen historia och mår av förklarliga skäl olika bra.

I styrdokumenten och förfrågningsunderlag inför upphandlingar återkommer kravet om individualiserad undervisning. Skolinspektionen konstaterade i sin rapport (2018) att den individualiserade undervisningen inte är nog individualiserad.

Att möta krav och förväntningar

Lärare behöver forum och förutsättningar för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. I sociala medier är det någorlunda tillfredsställt.

Lärare behöver även återkommande formell fortbildning. I den formella kompetensutvecklingssatsningen kan konferenser och gästande föreläsare vara inspirerande och hålla motorn igång. Men för att implementera nya insikter och kunskaper krävs ett fortlöpande och långsiktigt förändringsarbete.

I det tunna forskningsutbud vi har att tillgå i Sverige konstateras komplexiteten i undervisningen. Ingen forskning har ännu studerat lärares kompetens och behov av kompetensutveckling.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.