Ivana Eklund reflekterar

Autentiskt lyfter

Text: Ivana Eklund

[2021:02, 2021-02-15] Vi är omgivna av text i vardagen. När vi går på stan eller in i en affär: text, text, text.

På A-kursen var det självklart för mig att använda autentiska texter ur elevernas närmiljö. Jag samlade på mig en hel bank med foton på skyltar, anslag, reklam och kvitton som jag sedan använde mig av. Svårt? Det beror på. Jag har aldrig gillat läroböckernas extremt förenklade semiautentiska övningstexter. Ett påhittat anslag om t.ex. öppettider i en lärobok för kurs A gör att läsförståelsen endast blir bunden till den konkreta uppgiftens kontext. Eftersom elever utan skolbakgrund ofta har svårt att generalisera, blir det svårt att göra en koppling till vardagen. När jag fotade av öppettiderna på dörren till Hemköp som låg 100 m från skolan, visste eleverna direkt vad texten handlade om.

Igenkänning blev en ingång

Eleverna visste av egen erfarenhet när butiken öppnade och stängde. Förförståelsen fanns där! Kontexten fungerade som stöttning men gjorde även att läsningen upplevdes som meningsfull och användbar.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.