Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Balansen mellan studier och föräldraskap

Text: Maria Engstam.

[2023:10, 2023-10-15] Fly eller flytta till ett nytt land som vuxen är ett stort steg. Vuxna som har lämnat sitt hemland med alla minnen och känslor kommer till ett nytt land där de möts av en ny kultur och historia. Dessutom ska de förvärva ett helt nytt språk som vuxna. Kognitivt och studietekniskt är det som vuxen svårare att lära ett nytt språk eftersom det initialt tar längre tid för inlärningen. Det behövs tid för träning och repetition. Rollen som vuxenstuderande innebär ett större eget ansvar för studierna och att klara hantera en hög grad av självständighet. Att studera som vuxen innebär också ansvar för att sköta ett hem, ekonomi och familj – vilket innebär ett ytterligare stort ansvar. Med andra ord är det flera utmaningar att studera svenska och samtidigt axla föräldrarollen.

En utmaning som förälder kan vara att barnen lär sig språket snabbare och snabbare kommer in i samhället. Detta kan skapa stress hos föräldrarna i synnerhet när barnen tolkar åt sina föräldrar vilket kan innebära att maktbalansen i familjen förskjuts. Det kan också innebära små barn ibland får axla ett ansvar som de inte bör axla och föräldrarna kan då upplever en sorts dubbel maktlöshet vilket i sig försvårar integrationen.

En annan utmaning kan vara att man för egen del upplever att det är svårt att lära sig (eg. memorera) ett nytt språk som vuxen. Sfi-elever kommer från olika länder, kan tala olika språk, har olika livsbagage, är i olika åldrar och har olika studiebakgrund vilket innebär olika förutsättningar och studietid för att klara av att klättra på stegen på sfi.

Att lära sig ett nytt språk innebär många nya ord, synonymer och ord med olika nyanser och värdeladdning. Strukturellt innebär ett nytt språk även möte med ”ny grammatik” och att uttala och skriva rätt. Dessutom handlar det om att förstå vad eller hur man ska lära sig och ibland även att bli ”skolifierad” som vuxen. Att vara elev samtidigt som man är förälder innebär även en utmaning om att prioritera, dela upp och planera tiden mellan olika delarna i livet. Att studera som vuxen och förälder innebär ett ”jonglerande” mellan hushållet, barnen, relationer i familjen och släkten, samtidigt som man måste skapa tid arbete eller praktik vilket sammantaget kan skapa stress.

Sammanfattningsvis är det en utmaning att vara sfi-elev och förälder i det nya landet. Det är viktigt att träna studieteknik, lära sig att prioritera och strukturera veckans timmar och även skapa tid för återhämtning. Ta ett steg i taget.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.