Bedömning av muntlig interaktion

Text: Annsofie Engborg

[2019:10, 2019-10-15] Den muntliga färdigheten är den av de färdigheter som anses vara bland de svåraste att bedöma för lärare. Fil. dr Maria Rydell har studerat hur lärare bedömer elevens muntliga förmåga.

Att samtala är en konst som inte bara kräver en muntlig färdighet, utan också en förmåga att lyssna och att språkligt bygga vidare konversationen till en fungerande sammanhållen kommunikation.

I texten ’Konsten att föra ett samtal framåt – om bedömning av muntlig interaktion på sfi’ hämtad ur antologin Flerspråkighet som resurs (Liber 2016), visar Maria Rydell hur du som lärare kan studera samtal för att bli bättre på att bedöma den muntliga färdigheten hos eleven. Här beskrivs även vikten av att samtala kring språkanvändning för att lyfta fram och synliggöra strategier för eleverna. På detta sätt kan elevernas språkliga medvetenhet kring talat språk stärkas.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.