Forskning om bedömning

Bedömning för lärande

Text: Annsofie Engborg

[2020:05, 2020-05-15] ”Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet” konstaterar Christian Lundahl i sin bok Bedömning för lärande (2014).

Bedömning är lika svårt som viktigt. Och det finns olika modeller för bedömning. I den summativa bedömningen sammanfattar och summerar läraren elevens kunskapsnivå i förhållande till kursmål eller något delkriterium. Den summativa bedömningen används således som ett resultat.

Däremot används den formativa bedömningen till att utveckla elevens kunskaper i elevens lärandeprocess. Den formativa bedömningen används för att påverka och forma lärandeprocessen .Den ger underlag för läraren till den framtida undervisningen.

Denna bedömning för lärande främjar både lärares och elevers delaktighet och ansvar. Lärarens ansvar är att anpassa undervisningen efter elevens uppvisade behov och elevernas ansvar är att visa hur långt de har kommit, så läraren har bedömningsunderlag.

I flera tidigare studier som Lundahl hänvisar till är det tydligt att elevernas resultat påverkas av vilken lärare de har haft. Däremot har tidigare forskning haft svårt att komma in i undervisningens svarta låda, vad det egentligen är i lärares ämneskunskaper, pedagogiska kompetens och specialutbildningar som gör att elevgruppen lär sig mer och bättre. Under senare svensk och internationell forskning har man kunnat se att det är feedback och bedömning, lärares förmåga att göra och använda formativ bedömning som kan vara avgörande.

Metoden för att utveckla lärares bedömningsfärdighet, assessment literacy, består idag av att fånga elevers förståelse som ytterst kan vara kvalificerade tolkningar av elevprestationer. Lärare behöver vara medvetna om att följa elevens utveckling och prestationer på olika sätt och utveckla olika bedömningsinstrument. Olika bedömningstekniker ska väljas ut vid rätt tillfälle.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.