Bildbaserat lärande

Text och foto: Annsofie Engborg

[2019:02, 2019-02-15] Michelle Jensen i Ystad arbetar envetet med en egen metod i A-kursen. Varje ord har fått en egen symbol eller bild. Eleverna tittar, ljudar och lär sig relativt snabbt.

Eleverna i A-kursen sitter i små grupper och skriver. Det aktuella temat är traditioner.

– Vi arbetar tematiskt i femveckorsperioder, berättar Michelle Jensen som undervisar i A-kursen. Teman som familj, bostad och ekonomi ligger nära varje elev.

Bildserier på tavlan

På tavlan är texter uppsatta, fast i bildform. I elevernas språk- och skrivinlärningsprocess har Michelle Jensen nämligen utarbetat ett gediget bildsystem. Varje ord som används i alla texter i de olika temaperioderna har en egen återkommande bild eller symbol. Dessa sätts upp på tavlan och används repetitivt och frekvent. Sakta men säkert fastnar de olika orden.

De korta texterna på tavlan handlar om svenska traditioner och högtider; om midsommar och jul.

Eleverna sitter fullt koncentrerade i små grupper med varsin iPad och skriver och småpratar. Varje elev har fått i uppgift att presentera en egen högtid från sin egen kultur.

– Centralt i undervisningen är att på riktigt utgå från eleverna och elevens behov och omvärld, förklarar Michelle Jensen.

– Nu när vi har tema traditioner är det viktigt att eleverna får berätta och dela med sig av sina traditioner och högtider – och sätta ord på det på svenska, och därefter få ner det i text.

Arbetsgången inleds på modersmål

Arbetsgången sker stegvis. När varje elev har valt ut en tradition eller högtid skriver och samtalar de först på sitt modersmål. De fotograferar hemma det som ska ingå i deras underlag för det de ska berätta, förklara eller bara säga. Sedan börjar det strävsamma arbetet att få ner innehållet till en text på svenska. När texten är klar och korrekt ska texten skrivas in i elevernas iPad. Var och en har en egen iPad där de övar skrivande i programmet Skolstil. Där finns hjälplinjer till skrivraderna.

– Vi hjälper eleverna när de ska skriva sin text på svenska. Ibland är det jag som skriver någon text och läser in den. Därefter lyssnar eleven på texten. Och efter det lyssnar vi tillsammans samtidigt som vi ser orden och hela texten, berättar Michelle Jensen.

Öva ord via Quizlet

Att hitta en symbol eller en bild till varje enskilt svenskt ord är naturligtvis en utmaning. En utmaning för Michelle Jensen och hennes kollega Ida är att hitta foton som är optimala för varje ord. Bilden måste även vara fri för användning.

– Samtliga ord finns även i Quizlet, så att eleverna kan se symbolen eller bilden, höra hur det låter, och därefter öva att kombinera rätt bild till rätt ljud.

Öva ord via Padlet

I A-kursen används flera olika digitala program och appar, exempelvis den digitala anslagstavlan Padlet. Där finns ljudfiler som lärarna har lagt in. Eleverna lyssnar om och om igen. I elevernas Padlet ligger olika övningar prydligt sorterade i spalter, så det ska vara överskådligt och lättillgängligt för eleverna att öva. Med iPaden som digital resurs kan eleverna öva nya ord både med hjälp av ljud- och bildstöd.

– Tack vare iPaden kan eleverna lyssna på ljudfiler ett obegränsat antal gånger. Det gör att de repeterar ofta, säger Michelle Jensen.

– Det är även väldigt givande att använda bilder med text. Det lockar ofta till läsning och ljudning. Eleverna får exempelvis skriva pratbubblor med presentationer. Dessa har de läst in och spelat upp för varandra.

QR-koder direktlänk till övningar

Så är lektionen slut och det är dags att flytta om bänkarna. In kommer elever från olika sfi-kurser på skolan. Det är dags för veckans kör att öva sånger. A-kurseleverna kommer fortsätta med sina uppgifter och övningar hemma.

– För att underlätta för eleverna har vi QR-koder som eleverna enkelt skannar in för att komma till de övningar de ska göra, avslutar Michelle Jensen.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.