Bilder i undervisningen

[2019:06, 2019-06-15] I sfi-undervisningen är det vanligt att använda bilder som stöd. Men valet av bilder är inte helt oproblematiskt – upphovsrätt, vardagsrelevans och kulturella referensramar är tre av flera faktorer att ta hänsyn till.

Ivana Eklund, lärarfortbildare och författare, är nyfiken och vetgirig när det gäller digitala verktyg, appar och hur multimodalt material kan underlätta undervisningen. Vi ställde några frågor till henne om att använda bilder i undervisningen.

Många bilder på nätet är upphovsrättsskyddade. Var kan man hitta fria bilder att använda i undervisningen?

Att hitta upphovsrättsfria bilder som passar ditt syfte och lektionsinnehåll är enklare än du tror. Min absoluta favorit är Pixabay (www.pixabay.com). Det är en sida med tiotusentals licensfria bilder att ladda ner/kopiera och använda som man vill. Det finns foton, tecknade bilder, vektorbilder och symboler uppdelade i en mängd kategorier. Att man kan söka på svenska är ett stort plus.

Kan du förklara, rent generellt värdet av att använda bilder i undervisningen, men också vilken fälla och fara som finns när vi väljer bilder?

Bilder ska hjälpa, inte stjälpa. Innan du använder en viss bild, ställ dig frågan: Vad är syftet med att använda en bild? En otydlig tecknad bild kan lätt bli mångtydig utifrån olika kulturella referensramar. Även bilder som är mycket förenklade och till viss del symboliska kräver en gemensam referensram.

Det finns huvudsakligen två syften med att använda bilder i undervisningen:

 1. Bildstöd är stöttningoch ett verktyg för språk- och kunskapsutvecklande undervisning.
 2. Bildtolkning är en form av litteracitetoch på samma sätt som eleverna behöver tillägna sig strategier för läsförståelse, behöver de även utveckla strategier för bildtolkning. Följaktligen ingår bild- och symboltolkning i kunskapskraven.

Det är också viktigt att fundera över vilken betydelse kulturella referensramar har för förståelse av en viss bild. Att välja ett känt motiv är ingen garanti för att tolkningen blir enkel. Är motivet verkligen känt för alla?

Vilka bilder och illustrationer möter sfi-elever vanligen i vardags- och samhällsliv? Hur kan lärare ta in dessa bilder i undervisningen på ett givande sätt?

Världen omkring oss är full av bilder och symboler vars budskap och innebörd vi förväntas förstå. Ta in de bilder som sfi-eleverna möter i sin vardag, och därmed behöver förstå: olika slags informations- och varningsskyltar, logotyper, symboler, emoji, men även konst, foton, reklam och instruktionstexter.

Jag rekommenderar att du som lärare väljer bilder utifrån autenticitets-, erfarenhets- och relevansprincipen. Att välja (och ta egna) bilder från elevens närmiljö och vardag, och som eleverna därmed kan relatera till underlättar – liksom att de får jobba med bilder som känns relevanta för dem i livet utanför skolan.

Kort sagt: Utgå från elevernas erfarenheter och behov och ta omvärlden in i klassrummet.

 

Avslutningsvis, på vilka olika sätt kan man använda bilder i sfi-undervisningen?

 • Bilder som stöd för språkutveckling – utgå från talet, samla ord/fraser/meningar. Modellera fram bildtexter i skrift.
 • Hitta bilder som eleverna kan matcha med text/stycken/meningar/ord. Skriv ut bilderna och skapa bildkort. Klipp isär texten.
 • Bildserier – öva kronologi
 • Gör bildkort och skapa övningen ”En ska bort”. Eleverna ska motivera/förklara hur de tänker
 • Gör ett antal bildkort och skapa övningen ”Vilka två hör ihop?”. Eleverna ska motivera/förklara hur de tänker.
 • Använd illustrationer till att ”förutspå och skapa hypoteser” kring en text som ska läsas.
 • Jobba med emoji-symboler – hur används detta symbolspråk?
 • Från logotyper till ord/namn i vanlig skrift (logografiska/ ortografiska ordbilder)

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.