Bli behörig sfi-lärare genom Lärarlyftet

Text: Andreas Kjörling.

[2023:11; 2023-11-15] Har du en lärarexamen men saknar behörighet som sfi-lärare? Genom lärarlyftet kan du komplettera din kompetens med ämnesbehörighet i svenska som andraspråk.

Flera lärosäten i landet erbjuder kompletterande kurser om totalt 30 hp, vilket motsvarar två terminers halvtidsstudier. För att du ska ta del av lärarlyftet måste huvudmannen godkänna deltagandet. Huvud­mannen i en kommunal utbildning är skolans rektor, medan huvudmannen i en privat anordnad utbildning utgörs av den kommun som upphandlat utbildningen. Saknas lärarexamen finns det ändå möjlighet att delta i kursen. Då som en kompetensutveckling snarare än ett steg till behörighet. Ett sådant deltagande är dock enbart möjligt om huvudmannen avser ansöka om statsbidrag.

Kurserna som erbjuds av Sveriges lärosäten söks i sin helhet men är uppdelade flera delkurser, vars upplägg varierar från lärosäte till lärosäte. Oavsett vilket görs ansökan vi dels en särskild blankett som finns att ladda ner från Skolverket och dels via Antagning.se, precis som vilken annan högskoleutbildning som helst.

Kursernas innehåll

Med avstamp i den senaste forskningen kring andraspråksinlärning och didaktiska perspektiv utbildas deltagarna inom centrala områden för vuxenundervisning i svenska för invandrare. Bland annat omfattas det svenska mångkulturella och flerspråkiga samhället. Även fonetik, uttal och litteracitet inom ur ett andraspråksperspektiv utgör viktiga delar av kompetens­förhöjningen.

Då förkunskaper och tidigare utbildning varierar stort bland olika sfi-elever omfattas även didaktiska perspektiv på läs- och skrivsvårigheter tillsammans med både språk- och kunskaps utvecklande arbetssätt.

Tillgodoräknande av tidigare högskolepoäng

Sedan vårterminen 2015 har den som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna sig högskolepoäng genom så kallad validering av tidigare kunskaper och färdigheter från både yrkesverksamhet och studier. I praktiken innebär det en kartläggning och bedömning av befintliga kunskaper i relation till de lärandemål som är formulerade för respektive kurs och lärosäte. Tillgodoräknandet kan avse både en hel och en del av en kurs. Den som därmed i praktiken anser sig redan ha erforderliga kunskaper kan alltså få dess utvärdera och validerade och därmed bara läsa resterande delar av den valda kursen inom lärarlyftet.

Mer om lärarlyftet finns att läsa här: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/lararlyftets-kurser-for-larare

Andreas Kjörling, sociolog & doktorand arbetshälsovetenskap

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.