Böcker

Böcker

Att undervisa vuxna – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (Gothia Fortbildning 2020) vänder sig primärt till lärare inom vuxenutbildningen (komvux, folkhögskola, studieförbund och motsvarande).

Digital kompetens för sfi-lärare (Gothia Fortbildning 2018) vänder sig primärt till sfi-lärare och motsvarande.

Svenska etc (Liber 2006) är ett heltäckande läromedel för komvux och gymnasieskolan i kurserna SVA 1, 2 och 3. Till boken finns även en lärarhandledning, digitala övningar samt cd-skivor till bokens samtliga texter.

Att undervisa vuxna – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (ISBN 978-91-7741-184-0)

Framgångsrik ämnesundervisning för vuxna bygger på att synliggöra språket i undervisningen för att komma åt ämneskunskaperna. Här möter vardagsspråket både ämnesspråket och det allmänakademiska skolspråket. Du behöver därför ha ett språkligt perspektiv i din planering, undervisning och bedömning.

Läs mer om boken

Digital kompetens för sfi-lärare (ISBN 978-91-7741-053-9)

Boken rör olika frågeställningar kring vuxenutbildningens digitalisering. Vad är relevant och användbar kunskap för sfi-elever i deras liv som digitalt kompetenta vuxna medborgare? Och vad är adekvat digital kompetens i din profession som sfi-lärare? Hur kan du, tillsammans med rektor och huvudman, bidra till en digitalt mogen verksamhet i utveckling?

Läs mer om boken