Digitalisering.
D-i-g-i-t-a-l-i-s-e-r-i-n-g. 
Digitalisering.
Hur smakar det ordet? Vilka tankar och känslor sätter det igång hos dig?
 Oavsett vad du tycker, tänker och känner om skolans digitalisering, så är vi där nu. Svenska skolan digitaliseras i detta nu – från förskola och upp till vuxenutbildningen. Allt fler böcker om skolans digitalisering ges ut. En av flera böcker är skriven av Edward Jensinger, en av de relativt få som hörs i den offentliga debatten om skolans digitalisering. Jag tror att de flesta av er som är intresserade av skolutveckling och digitalisering följer olika tankeväckande bloggare, varav Edward och Skolutvecklingen är en av dem. Jensinger för tydligt fram sina tankar om digitaliseringen, och angriper digitaliseringen med ett helhetsgrepp – vad digitaliseringen innebär för elev, lärare, rektor och huvudman – och hur viktig den interna kommunikationen är.

Tipslistor

Edward Jensinger bjuder på en hel del kloka tipslistor i sin bok. Han höjer också ett varningens finger: ”Lärare som inte är bekväma, inte riktigt förstår hur de ska göra, men känner ett krav på sig att digitalisera, riskerar att låta eleverna arbeta mycket själva”. Genom boken löper en röd tråd av tankar, tips och råd hur såväl rektor som lärare kan arbeta tillsammans för en lyckad och hållbar digitalisering i skolan.

Bra start i kollegial dialog

Boken 12 tankar om skolans digitalisering är, trots sitt komplexa ämne, en lättillgänglig bok. Vi följer Jensingers personliga tankegångar kring exempelvis skolans uppdrag, kommunikations- och fortbildningsfrågor, vanliga faror och fallgropar samt rektors beställarkompetens. Ur källkritiskt perspektiv lämnar boken en hel del att önska. Det saknas källhänvisningar, referenser och grunder i forskningen. Men det är å andra sidan inte Jensingers ambition i just denna skrift. Boken 12 tankar om skolans digitalisering fungerar som idébok och kan mycket väl vara en bra start i den kollegiala dialogen.

Dagens frågor: Var befinner ni er i digitaliseringen? Vad är ert nästa steg? Vad behöver ni göra för att ta er framåt och vidare?
Dagens tips: Läs och diskutera 12 tankar om skolans digitalisering (Gleerups, 2017).

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.