Boktips om svenskt arbetsliv

Arbete och välfärd – Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige

Text: Andreas Kjörling

[2020:10, 2020-10-15] En stor del av litteraturen kring arbete, arbetsliv och ledning utgår från anglosaxiska perspektiv. Ett nutida verk som tar avstamp i en, i många avseenden unik svensk arbetsmarknad där den svenska modellen, självförverkligande och digitalisering utgör ledord, har inte funnits. Ett hål i litteraturen har nu fått sin efterlängtade utfyllnad.

I Det finns få saker som gläder mig lika mycket som ett bra referensverk. Arbete & välfärd – Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige utgiven av Studentlitteratur 2019, är precis ett sådant. Här har redaktören Åke Sandberg, professor emeritus, samlat tjugosex författare i form av professorer, docenter, statsvetare och sociologer (för att bara nämna några) som tillsammans bidrar med sina kunskaper i respektive ämnen. Bland författarna finns i sammanhanget kända namn som Göran Ahrne, Ann Bergman, Anders Boglind och inte minst Gunnar Aronsson. Antologin är resultatet av två års seminarium, där de olika texterna presenterats, diskuterats och analyserats.

Resultatet är ett omfattande inbundet verk på dryga femhundra sidor. Boken Arbete & välfärd är fördelad i de tre delarna Arbetsliv och arbetsmarknad, Ledning och styrning i organisationer och Arbetets organisation. Vardera del består av en samling kapitel där tvärvetenskapliga perspektiv presenteras på ett lika innehållsrikt som både välskrivet och lättläst manér. Det här är en bok som tack vare sin omfångsrikedom passar den mest hugade studenten, likväl är den tack vare sin disposition också mycket ändamålsenlig att slå i, söka kunskap och läsa bitvis för den som av en eller annan anledning inte mäktar med projektet att läsa från pärm till pärm.

Det som skiljer Arbete & välfärd från annan litteratur kring arbete och samhälle är det unikt svenska perspektivet som författarna tillsammans ger. Den svenska modellen, en hög strävan efter självförverkligande och väl utbyggd digitalisering gör den svenska arbetsmarknaden unik i världen. Det gör att den traditionella anglosaxiska litteraturen i ämnet inte alltid är helt relevant för den svenske läsaren.

Är det då en bok som passar alla? Nja, givet att jag kallar det ett referensverk betyder det att det också kräver vissa förkunskaper av läsaren för att denna verkligen ska få behållning av läsning, trots att Arbete & välfärd presenteras som en grundbok.

Likväl rekommenderar jag den varmt till alla som är intresserad av svensk arbetsmarknad och svenskt arbetsliv.

 

 

/Andreas Kjörling, författare och sociolog

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.