Bok: Invandring och svenskundervisning

Text: Andreas Kjörling.

[2021:04, 2021-04-15] Leif Kindblom är eldsjälen som under större delen av sitt yrkesliv i någon form arbetat med sfi. I sin bok Invandring och svenskundervisning – så började det (2016) berättar han om de gyllene årens arbetskraftsinvandring, synen på språkundervisning och mycket mer.

I boken Invandring och svenskundervisning – så började det skildrar författaren Leif Kindblom arbetskraft- och flyktinginvandringen till Sverige under en stor del av 1900-talet. Här beskriver han både invandring och mottagande, inte minst i form av språkundervisning. Kindblom, som själv var med och utformade svenskundervisningen, berättar i en intervju med Sfi-lärartidningen:

– Det var ju med sfi mitt yrkesliv börjande efter studierna i Lund. Det var 1969, när jag höll på att bli klar med sista uppsatsen. Då kom många flyktingar från Polen, främst polska judar som blivit statslösa. De kom till flera skånska flyktingförläggningar, däribland till Örenäs slott mellan Landskrona och Helsingborg. På den tiden var det länsarbetsnämnderna som drev flyktingförläggningarna, med nära koppling till arbetsmarknaden. Redan efter ett par dagar skulle de nyanlända lära sig svenska för att bli del av arbetskraften.

Leif Kindblom läste samhällsvetenskap vid Lunds universitet. Bland de som jobbade med dåtidens svenskundervisning var det främst rena språkvetare, så Kindblom kunde därför bidra mycket genom sina nyförvärvade samhällskunskaper.

Å andra sidan var han tvungen att komplettera med allmän språkvetenskap för att bli bevandrad ämnet. Under åren har han vidareutbildat sig genom Skolöverstyrelsen (SÖ), som vi idag känner som Skolverket. Han har deltagit i framtagandet av läroplaner i både språkundervisning och samhällsundervisning. Under många år var han aktiv inom Studiefrämjandet som bedrev sfi på uppdrag av länsarbetsnämnden, en myndighet som ingick i Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), men lades ner 2007. Han har också haft externa uppdrag åt SÖ och Statens invandrarverk som vi idag känner som Migrationsverket, samt även fortbildningsavdelningen vid Lärarhögskolan i Linköping.

Leif Kindbloms bok Invandring och svenskundervisning – så började det, som omfattar 128 sidor, är fördelad på sju kapitel. Här avhandlar Kindblom inflyttningen till Sverige, studieförbunden under 1960-talet och introduktionen av svenskundervisningen. Boken avslutas med en analys av utfallet av svenskundervisningen, dels i bemärkelse av hur det faktiskt gick för deltagarna, men också hur undervisningen påverkade studieförbunden och vice versa.

Sammantaget ger Kindblom en mycket god bild av de många turerna, politiken och utvecklingen av svenskundervisningen som vi idag känner som sfi. Det här läsning som jag varmt rekommenderar alla som intresserar sig inte bara för sfi, utan även för svensk nutidshistoria.

Andreas Kjörling, författare och sociolog

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.