Bok

Sveriges språkflora

Text: Annsofie Engborg. Foto: Privat

[2020:03, 2020-03-15] Hej där, Sofia Malmgård. Boken ni har skrivit, Sveriges språkflora, behandlar ett 50-tal av de språk som talas i Sverige. Berätta – hur kom ni på bokidén och vad är det för bok?

– Sveriges språkflora är som en flora – eller kanske svampbok – fast om språk. En praktisk fälthandbok med information om de vanligaste språken som talas i Sverige i dag. För de flesta språken finns det en exempeltext där man kan se hur språket ser ut, och så lite om var språket talas, av hur många, om det finns olika varianter etc. Sedan finns det också några kapitel om till exempel flerspråkighet, om hur höger-vänster-språk fungerar och annat praktiskt.

– Hösten 2015 jobbade Morena Azbel Schmidt och jag som översättningssamordnare i ett projekt för Skolverket. Ett kartläggningsmaterial för nyanlända skulle översättas till 35 olika språk. För mig som tidigare mest hade jobbat med svenska och engelska var det väldigt intressant att träffa alla översättarna och höra om deras olika språk och kulturer, om hur olika skriftspråk fungerar etc. Samtidigt var jag också volontär under den så kallade flyktingkrisen och då blev det ofta tydligt hur lite jag och andra svenskar i allmänhet vet om språk utanför Europa. Vilket språk talar man i Eritrea? Vad är det för skillnad på dari och persiska? Samtidigt är språket en så viktig del av varje människa, så att känna till något lite om en annan människas modersmål är ett sätt att visa att man bryr sig om den människan och var den kommer ifrån. Dessutom kan det vara avgörande att ha sådan information för att det ska bli rätt om man till exempel ska beställa tolk. Vi såg ett behov av en sådan här bok, helt enkelt – en handbok för det flerspråkiga Sverige!

Vilket behov fyller boken och vilken användning kan sfi-lärare ha av boken?

– För det första kan det förstås rent känslomässigt kännas bra att ha åtminstone grundläggande kunskaper om elevernas förstaspråk. Men sedan tänker jag att man också kan använda kunskaperna för att kontrastera mot svenskan när man lär ut den. Om man som lärare vet mer om hur höger-vänster-språk eller andra slags skriftspråk fungerar, till exempel, så har man lättare att förstå och förklara skillnaderna mot svenskan för eleverna.

Vilken aha-upplevelse fick du när du skrev boken?

– Jag har fått insikt i hur viktig del av identiteten en människas språk är, oavsett om hon har ett eller flera. Språk är både känslor, identitet och politik.
– Ta till exempel bosniska, kroatiska och serbiska, som innan krigen på Balkan räknades som ett och samma språk (serbokroatiska). Själva språket (eller språken) har ju inte förändrats i grunden sedan dess men i dag är det av politiska skäl viktigt för många att de ses som olika språk.
– Eller att ett språk kan skrivas med olika skrivtecken – eller inte alls! Det finns länder där man bytt skriftspråk t.ex. från det arabiska till det kyrilliska och sedan till det latinska alfabetet inom loppet av en eller ett par generationer, och det finns väldigt många språk i världen som helt saknar skriftspråk, men som ändå fungerar utmärkt för kommunikation i tal. Det var nytt för mig. I vårt skriftspråksbaserade samhälle sätter vi nästan likhetstecken mellan språk och skrift.

Hur ser er plan ut för 2020? Kommer du och din medförfattare att resa runt och föreläsa om boken? Kommer ni till Bokmässan i höst?

– Vi kommer gärna och föreläser, det är bara att höra av sig! Det finns så mycket intressant att berätta om språk, så många insikter! Vi presenterade boken på bokmässan i höstas, när den var rykande färsk från tryckeriet, och höll även ett föredrag där. Bokmässan brukar ju vara inriktad på innevarande års utgivning, så vi har inte planerat något där i år.

Du jobbar som språkkonsult. Vad gör en språkkonsult?

– Språkkonsulter har gått en treårig universitetsutbildning som heter språkkonsultprogrammet. De arbetar med kommunikation och skrivande i arbetslivet på olika sätt. Det kan handla om allt från att analysera kommunikationssituationer till att hålla kurser och ta fram textmallar. Men själv arbetar jag huvudsakligen med översättning i mitt eget företag, Ordmån. Min medförfattare Morena är också översättare, samt lektor i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättningsinstitutet, Stockholms universitet.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.