Borås satsning på modersmålsbaserad A-kurs

Text: Annsofie Engborg

[2019:01, 2019-01-15] Under perioden 2014-2016 genomfördes ett en särskild satsning på icke läs- och skrivkunniga vuxna med utländsk bakgrund i Borås stad. Projektet utvärderades hösten 2016 av Sweco.

Insatsen för denna målgrupp var högst relevant, enligt rapporten, eftersom det är en grupp som riskerar utanförskap, fattigdom och ohälsa. Utvärderingen baseras på deltagarstatistik, intervjuer och teori.

Modersmålet ger förutsättningar att förstå

Projektet baserades på forskning som visar att modersmål som verktyg i inlärningssammanhang leder till att man lär sig ett nytt språk snabbare. Den forskning som finns att tillgå avser dock barns inlärningsprocesser. Med ett gemensamt språk underlättas kommunikationen väsentligen mellan lärare och elever. Modersmålet blir ett viktigt verktyg i undervisningen och ger eleven goda förutsättningar att förstå svenska språket och det svenska samhället. Även planering och studiemetodik underlättas. Med tiden användes svenska språket alltmer som undervisningsspråk, till att helt dominera undervisningen i slutet av utbildningen.

Modersmålslärarna undervisade läs- och skrivinlärning på somaliska, dari och arabiska.

Samarbetet mellan modersmålslärare och sfi-lärare har upplevts vara mycket fruktbart av såväl lärare som elever.

Elever positiva till modersmålsstöd

Enligt deltagarstatistiken har det visat sig att A-kursen klaras av snabbare av de elever som undervisats i läs- och skrivfärdigheter på sitt modersmål. Sex kvinnor intervjuades med hjälp av tolk. Samtliga uttryckte att de var klart positiva och sett framgång med att få modersmålsstöd. En av kvinnorna uttryckte att det var i samband med modersmålsstödet som livet började i Sverige. Tiden innan upplevdes som en isolerad tid.

Antalet avbrott halverades

I den statistik som går att utläsa är det positiva resultatet inte bara att antalet godkända ökade, utan att avbrotten halverades. ”Om fler somaliska kvinnor visste att sfi erbjöd modersmålsstöd, skulle fler söka sig till sfi”, sade en av deltagarna.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.