Kåseri: Det goda samtalet

Kåseri: Det goda samtalet

Kåseri Det goda samtalet Text: Andreas Kjörling. [2021:06, 2021-06-15] Det är i samtalet vi möts och i tystnaden vi skiljs åt. Det är också genom samtalet vi hälsar på varandra, bygger en relation och ett socialt liv. Det sociala livet lägger grunden för vad vi...
Specialpedagogen: Samtalsmetodik

Specialpedagogen: Samtalsmetodik

Specialpedagogkonsult Maria Engstam Samtalsmetodik Text: Maria Engstam [2021:06, 2021-06-15] När vi arbetar med elever i behov av stöd är det viktigt att kommunicera eller samtala och det är ofta med hjälp av samtal som vi bygger upp en relation. Ett möte med en annan...
”Samtal är det viktigaste”

”Samtal är det viktigaste”

”Samtal är det viktigaste” Text: Annsofie Engborg [2021:06, 2021-06-15] Att aktivera sfi-elever genom samtal förutsätter också att eleverna lyssnar till varandra. För att ett samtal inte ska haverera gäller det att lärare därför inte bara övar samtal, utan också...
”Samtalen är en brygga till språket”

”Samtalen är en brygga till språket”

”Samtalen är en brygga till språket” Text: Annsofie Engborg [2021:06, 2021-06-15] I färdigheten muntlig kommunikation ingår inte bara att tala och att lyssna, utan även att bygga vidare på vad den andra personen säger – så att det blir ett samtal. Samtal är en konst...

Fenomenologiska perspektiv på samtal

Fenomenologiska perspektiv på samtalet Text: Andreas Kjörling [2021:06, 2021-06-15] Fenomenologin är läran om fenomenet. Här studeras upplevelsen och dess betydelse. För att till fullo förstå vad samtalet och dess roll i det sociala systemet gör behöver vi först...