Vägar till lärarutbildning

Vägar till lärarutbildning Text: Annsofie Engborg. [2023:11, 2023-11-15] För att räknas till den sfi-lärarkår som är behörig behövs en lärarutbildning och 30 hp i svenska som andraspråk. Någon färdigpaketerad ”Sfi-lärarutbildning” har inte funnits tidigare. Den enda...
Andragogik – att undervisa vuxna

Andragogik – att undervisa vuxna

Specialpedagogkonsult Maria Engstam Andragogik – att undervisa vuxna Text: Maria Engstam. [2023:11, 2023-11-15] I Sverige finns det olika lärar- och specialpedagogexamen att välja bland. Lärarutbildning erbjuder exempelvis utbildning till grundlärare, gymnasielärare,...
Behöriga lärare är inte svaret på allt

Behöriga lärare är inte svaret på allt

Debatt Behöriga lärare är inte svaret på allt Text: Andreas Kjörling [2023:11, 2023-11-15] I både rapporter och utredningar ses sfi som en viktig grundbult i nyanländas väg till integration och delaktighet i det svenska samhället. När det trots höga ambitioner inte...

Bli behörig sfi-lärare genom Lärarlyftet

Bli behörig sfi-lärare genom Lärarlyftet Text: Andreas Kjörling. [2023:11; 2023-11-15] Har du en lärarexamen men saknar behörighet som sfi-lärare? Genom lärarlyftet kan du komplettera din kompetens med ämnesbehörighet i svenska som andraspråk. Flera lärosäten i landet...
Lärarutbildning

Lärarutbildning

Krönikör: Morena Azbel Schmidt Läraryrket Text: Morena Azbel Schmidt [2023:11, 2023-11-15] Har du någonsin undrat varför du blev lärare? Eller har det bara ”blivit så”? De flesta lärare jag känner, vare sig de är förskollärare, grundskolelärare, ämneslärare,...