Språkutvecklande och stöttande appar

Specialpedagogkonsult Maria Engstam Språkutvecklande och stöttande appar Text: Maria Engstam [2021:10, 2021-10-15] Det tar tid att lära sig ett nytt språk. Vuxna som studerar på sfi har behov för att använda språket så snabbt som möjligt men hindras i början av ett...

Vad kännetecknar en bra app?

Vad kännetecknar en bra app? [2021:10, 2021-10-15] En utvärderande studie av appar för språkinlärning, gjord vid Chalmers tekniska högskola visar att många appar lovar mer än de kan hålla. Studien som gjordes 2019 visade också att tydlig koppling till det vardagliga...

Hej där, Ivana Eklund

Hej där, Ivana Eklund Text: Annsofie Engborg. Foto: Privat. [2021:10, 2021-10-15] Hej Ivana! Vad gör du nuförtiden? – Oj, massor! Hösten är redan ganska fylld med halv- och heldagsfortbildningar kring vuxenpedagogik och andraspråksundervisning och online föreläsningar...

Strukturerat läromedel ger strukturerad undervisning

Strukturerat läromedel ger strukturerad undervisning Text: Annsofie Engborg. [2021:10, 2021-10-15] Vintern 2020/21 tvingades sfi-skolor fortsätta med distansundervisning. Det stod klart för många skolor över hela landet att tillgång på goda digitala läromedel skulle...