Anställning: sfi-lärare

Anställning: sfi-lärare

Om uppdraget som sfi-lärare Annsofie har erfarenhet av att undervisa nyanlända sedan 1991. Efter avslutad lärarexamen 1998 undervisade Annsofie på sfi, Komvux och utbildningsföretag fram till 2005. Hon har arbetat som sfi-lärare hos ett utbildningsföretag somrarna...
Uppdrag: läromedelsredaktör

Uppdrag: läromedelsredaktör

Om uppdraget som läromedelsredaktör Annsofie arbetade som redaktör hos Liber AB mellan 2005 och 2011. Under åren reviderades Marianne Mathleins övningsböcker, +46 och nya läromedelsserier skapades: På spåret, Svenska i fokus, Libers A-Ö, samt digitala...
Uppdrag: läromedelsförfattare

Uppdrag: läromedelsförfattare

Om uppdraget som läromedelsförfattare ”Efter många år som lärare saknade jag ett riktigt bra och innehållsrikt läromedel anpassat för heterogena grupper. Jag saknade ett läromedel som var tydligt framtaget för vuxna – om ämnen och innehåll som berör och intresserar...
Uppdrag: expert hos Utbildningsradion (UR)

Uppdrag: expert hos Utbildningsradion (UR)

Om uppdraget som expert hos UR Annsofie fick i uppdrag att i första hand vara rådgivare och bollplank i framtagandet av en ny teveserie hos UR. Serien kom att heta Svenska till varje pris och är en idag en av de mest sedda serierna i UR:s nuvarande programutbud. I...
Anställning: expert hos Skolverket

Anställning: expert hos Skolverket

Om anställningen som projekt- och produktionsledare Under ett 19 månader långt expertuppdrag hos Skolverket var Annsofie ansvarig för att planera, leda, ta fram och utveckla produktionen av ett stödmaterial till sfi-lärare. I produktionsledarrollen ingick samordning...