Chefredaktören

Språket på jobbet

Text: Annsofie Engborg. Foto: Mats Högberg.

[2023:04, 2023-04-15] Utbildningen svenska för invandrare, sfi, ska bland annat förbereda eleven språkligt för arbetslivet. Vad innebär det? Vilket språk behöver man på en arbetsplats?

I varje yrke förekommer både formellt och informellt språk. I varje bransch förekommer dessutom ett särskilt fackspråk. I de allra flesta yrken behöver vi dagligen kommunicera med varandra i tal och skrift. Därför är det särskilt viktigt under sfi-utbildningen.

Rektor kan även besluta om orienteringskurser. Orienteringskurser kan anordnas för den enskilde elevens behov, förutsättningar och önskemål. En orienteringskurs kan vara orienteringskurs i Yrkessvenska där eleven kan läsa yrkesrelaterade texter och öva muntlig kommunikation. Skolan kan även erbjuda orienteringskurser som ger grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige. För att förbereda eleven för det kommande yrkeslivet är det därför av största vikt att inventera vilka språk- och kommunikationssituationer som uppstår på en arbetsplats.

Att fungera på en arbetsplats är viktigt. Yrkesspråk är en stor del av det. I det här numret av Sfi-lärartidningen (2023:04) tittar vi närmare på hur vi kan öva yrkessvenska.

Trevlig läsning!

/Annsofie Engborg

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.