Chefredaktören

En språkutvecklande arbetsplats

Text: Annsofie Engborg. Foto: Mats Högberg

[2020:10, 2020-10-15] ”De anställda talar inte tillräckligt bra svenska” hör vi på nyheterna. Konsekvensen med otillräckligt språk skapar missförstånd mellan personal och brukare – men också anhöriga. Hur kan vi stärka språket på jobbet?

Min övertygelse är att man inte kan studera sig fram till ett helt språkregister som täcker in hela arbetslivet och alla de talsituationer som kan uppstå på en arbetsplats. Min övertygelse är att det är på fältet, i arbetet, i autentiska situationer som språket utvecklas – helt i analogi med ta körkort eller grönt kort i golf. Förmågan förfinas i alla de situationer som uppstår med tiden.

Idag finns språkcoacher, språkombud och språkstödjare – många olika former att stöttning på arbetsplatser runt om i landet. Viktigast är att ha positiva och förstående kollegor och chefer.

För chefer och anställda gäller det att identifiera olika frekventa talsituationer som uppstår och samtala om dem, med de personer som det berör. Framgångsfaktorer för en öppen och språkutvecklande arbetsplats börjar med kollegorna – att kommunicera, lära känna varandra och att bjuda in och delta i gemenskapen. Att prata om det som det pratas om på en arbetsplats är mycket värdefullt. Våga stanna upp och prata om det.

För chefen och de närmasta kollegorna är det viktigt att regelbundet stämma av och prata om hur det går, vilka utmaningar som finns och hur ni tillsammans kan ta er vidare.

I det här numret av Sfi-lärartidningen har vi tittat närmare på yrkes-sfi, språkstöd i yrkeslivet samt litteratur och studier om yrke och svenskt arbetsliv.

Håll tillgodo!

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.