Chefredaktören

Med eleven i centrum

Text: Annsofie Engborg. Foto: Mats Högberg.

[2022:11, 2022-11-15] Traditionellt sett kännetecknas även språkundervisningen av att det är läraren som styr lektionen, fördelar ordet och äger det största talutrymmet. Läromedlet innehåller färdiga dialoger som eleven läser. Läraren kommenterar uttal och betoning och delger varianter på replikerna.

Att öva färdiga dialoger med utgångspunkt i ett läromedel kan vara en god start. Där finns en uppsättning olika situationer där individerna får öva hur samtal kan byggas upp och hur repliker kan bygga på varandra. Då får eleverna inte bara öva turtagning, utan även se frågor, svar och följdfrågor samt uppmärksamma uttryck och fasta fraser. Hur säger man? Vilka olika sätt och varianter finns på det här uttryckssättet?

För att åstadkomma hög aktivitet och delaktighet bland eleverna bör vi aktivera dem tidigt. I vilka situationer samtalar du med andra? Om vad? Utifrån elevernas vardag kan vi låta eleverna skriva dialoger tillsammans, läsa dem, öva in dem och reflektera över alternativa uttrycksätt. Genom att sätta eleven i centrum och låta eleven vara producent, ökar elevaktiviteten och meningsfullheten.

I det här temanumret om elevaktiva arbetssätt ser vi närmare på hur vi kan arbeta för att eleverna inte ska tystna och bli passiva. Vi vill istället inspirera till att på olika sätt aktivera eleverna så att de får vara delaktiga i att skapa innehåll, samtala med varandra och utveckla svenska språket.

Trevlig läsning!

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.