Chefredaktören

Nyfiken på att forska?

Text: Annsofie Engborg. Foto: Anna Rut Photography

[2020:05, 2020-05-15] I Sverige har vi en bekymmersamt låg andel behöriga sfi-lärare (37 %)  – och låga krav för behörighet (lärarexamen och 30 hp svenska som andraspråk). Är det något som vuxenutbildningen behöver är det en bredare och djupare kompetens om vuxnas lärande.

Sfi-undervisningen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. När tog du senast del av forskningsrapporter, avhandlingar och aktuella studier? Hur ser din kompetensutvecklingsplan ut? Har din chef något intresse av att du ska var insatt och uppdaterad av senaste forskningsrönen?

Min egen yrkesvardag där jag arbetar med sfi-frågor i verksamheter och som föreläsare, författare, redaktör och lärarfortbildare förutsätter att jag är insatt. Jag nöjer mig inte med de konferenser som ges. Därför har jag återupptagit mina studier i svenska som andraspråk. Långsiktigt siktar jag mot doktorshatt sisådär 2028.

I detta majnummer av Sfi-lärartidningen är temat forskningfältet sfi. Här har vi gjort nedslag i den pågående och aktuella forskningen sedan en tid tillbaka. Den är dock skral och det finns mycket kvar att forska kring. Vad skulle du vilja forska kring? Många områden är möjliga: uttalssvårigheter, bedömning, Nationella Provet, språkutvecklande digitala verktyg, transspråkande

Jag kan väl erkänna direkt: Jag är en evig student. Kurserna på högskolor, universitet och studieförbund har avlöst varandra sedan jag påbörjade lärarutbildningen i början av 90-talet. Men det här är verkligen ingen tävling om i vem som har flest högskolepoäng. Vi har 160 000 sfi-elever just nu som studerar svenska. De behöver undervisning av lärare som har den kunskap och kompetens som behövs.

Behovet av behöriga sfi-lärare kvarstår.

Behovet av forskning kvarstår.

I det här numret får du ta del av vad vi vet idag via forskningen och andra studier. Kanske är dessa forskare dina framtida kollegor? På allastudier.se kan du filtrera utbildningar i svenska som andraspråk på distans, exempelvis. Kom ihåg att även ange ’Lärare’ i filtreringsfältet.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.