Chefredaktören

Vad gör de på myndigheten?

Text: Annsofie Engborg. Foto: Fotograf Mats Högberg

[2020:09, 2020-09-15] Alla har vi kanske olika bild av Skolverket och Skolinspektionen. Vad gör de? Vilken uppgift har de för sfi? Och vad gör de på Nationellt Centrum för svenska som andraspråk och Skolforskningsinstitutet?

När jag är ute och föreläser och fortbildar lärare är det uppenbart att de olika rollerna och uppdragen blandas ihop. Det finns förväntningar på Skolverket som ligger utanför deras uppdrag. En stor del av deras uppdrag sker på uppdrag från regeringen. Något enstaka, eller knappt det, är egeninitierat.

Eftersom vi har följts åt ett tag känner du kanske till att jag själv hade ett expertuppdrag en tid på just Skolverket. Det var just en regeringsuppdrag som ledde till att jag fick vara projekt- och produktionsledare för ett stödmaterial som skulle tas fram. Syftet med stödmaterialet var att just stötta sfi-lärare som undervisar vuxna med kort eller ingen skolbakgrund.

Det blev två innehållsrika år där resultatet blev en landningssida med forskares och experters pdf-texter, en antologi (tryckt och digital), ett 20-tal filmer – samt en ettårig utbildning för sfi-lärare om att undervisa vuxna som alltså har haft begränsade möjligheter att lära sig läsa och skriva.

I det här numret stannar vi därför upp för att knacka på hos myndigheten och för att få insyn hos NC och Skolforskningsinstitutet. Som vanligt har vi även lite boktips igen. Denna gång om vuxnas lärande och språkdidaktik.

Trevlig läsning!

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.