Ivana Eklund tipsar

Dålig stavning?

Text: Ivana Eklund

[2020:03, 2020-03-15] När en elev är osäker på stavning, är min erfarenhet att det inte löser sig genom att bara skriva mer.

För många stavfel hindrar läsning och därmed förståelse och kommunikation. Det blir ett problem som måste lösas. Från grunden! Det tycker många är svårt. Se på stavfelen som ett symptom på en djupare orsak och angrip sedan orsaken. Det kan t.ex. handla om att eleven inte känner igen vokalerna eller stavelserna eller har problem med både vokal- och stavelseigenkänningen. Det kan också vara själva bokstavskunskapen som brister, som förmågan att koppla samman ljud och bokstav. Det gäller alltså att som lärare bemöda sig med att gräva lite bland möjliga orsaker för att kunna ge rätt form av stöttning. Allt som oftast har problematiken inte med dyslexi att göra, utan är andraspråksrelaterad.

Vilken stöttning hjälper?

Prova med vokal- och stavelseträning. Använd alltid bokstavsljud (fonemet) när du stavar ord. Ge eleverna ett tyst verktyg att räkna stavelser med, t.ex. rita bågar med fingret i luften. Öva. Återkoppla ofta.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.