Det digitala uttalsarkivet

Text: Andreas Kjörling.

[2023:09; 2023-09-15] Uttalsarkivet har tidigare funnits som undervisningsmaterial i tryckt form för både svenska som andraspråk och sfi. Det tidigare materialet innefattade övningsblad, magnetbilder, spelkort och affischer. Nu finns hela det omarbetade övningsmaterialet samlat på en digital plattform.

Uttalspedagogen och logopeden Liv Linjer Fridefors har tillsammans med elevgrupper under flera år utarbetat övningsmaterialet vars pedagogik i sitt ursprung är formulerad av Robert Bannert och senare utvecklad och beforskad av Bosse Thorén.

Övningarna kretsar kring dels betoning och långa ljud och riktar sig i första hand till lärare och elever inom både sfi såväl som svenska som andraspråk. Tack vare övningarnas utformning är de att betrakta inte bara som språkövningar, utan även som motorikövningar för ljudande och artikulerande av det för eleven nya språket.

Övningar både i grupp och enskilt

Tack vare att de flesta klassrum har tillgång till både dator och projektor kan övningarna göras gemensamt i klassen likaväl som enskilt på en padda eller i en telefon. På den digitala plattformen finns flera förslag på upplägg som kan anpassas till elevens förutsättningar och individuella behov.

I de två första delarna av programmet behandlas dels vokalljud och dels språkrytm. Detta är en del av inlärning som många vuxna elever behöver undervisning i vilket gör det lämpligt som gruppaktivitet.

”Språkrytmen, eller basprosodin, handlar om att betona rätt ord och rätt stavelser, och att förlänga rätt ljud. I övningarna med vokalljud får eleverna lära sig att hitta, särskilja och använda svenskans nio olika vokalljud, men också att tillämpa reglerna för basprosodin, som är så viktig för begripligheten.”

Som namnet Uttalsarkivet antyder är det ett arkiv av övningar. Det är därmed inte meningen att eleven behöver gå igenom alla övningarna, utan snarare är Uttalsarkivet att betrakta som en buffé av möjligheter. Därmed finns det heller inte någon strikt ordning som övningarna ska göras i, utan elev och lärare kan tillsammans välja och individanpassa bland de flera tusen övningar med tillhörande ljudfiler med tillhörande bilder som arkivet erbjuder.

Ett lättnavigerat gränssnitt

Uttalsarkivet är skapat av Göteborgsföretaget Orbi som under tjugo års tid utvecklat textrelaterade mjukvaruprogram för både studenter och lärare på alla nivåer inom utbildningsväsendet.

Uttalsarkivet erbjuder ett lättnavigerat gränssnitt som fungerar i de flesta webbläsare. Den som vill prova kan logga in med sitt Google-konto för en trettio dagars prövoperiod. Efter att prövotiden löpt ut kan både individuella licenser och grupplicenser tecknas. Dessvärre tycks det som om Uttalsarkivet bara finns med svensk navigering, vilket blir något av en akilleshäl för den som vill ägna sig åt självstudier.

Andreas Kjörling, sociolog och författare

Källa: https://uttalsarkivet.se/

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.