Det flippade lärandet gör entré i fortbildningen

Text: Annsofie Engborg. Foto: Mats Högberg.

[2022:06, 2022-06-15] Hur använder vi tiden i samband med föreläsningar och fortbildning? Den frågan ställde sig Patricia Diaz, föreläsare och författare, och kom fram till att det flippade klassrummet även bör appliceras i föreläsnings- och fortbildningssammanhang.

Idén, att använda greppet ”flippat lärande”, hämtat från det engelska flipped classroom, där eleverna kommer förberedda till lektionen, är sprungen ur Patricia Diaz erfarenhet av att delta i kompetensutveckling, men även ur hennes egen roll som föreläsare.

– Som lärare har jag ganska ofta haft känslan av att många fortbildningsmoment skulle kunna effektiviseras för att istället kunna ägna tiden åt givande diskussioner och samtal med kollegor, och att tillsammans få skapa planeringar som har direkt koppling till verksamheten och våra elever.

En central och avgörande viktig fråga för Patricia Diaz är ”Vad ska vi egentligen göra när vi ses? Vad får eleverna att känna att det var värt att komma på lektionen?”. Samma tanke har hon även haft som föreläsare, med tanke på hur mycket samlad kompetens som sitter i rummet och att hon som föreläsare verkligen vill försöka se till att den verkligen tas tillvara på.  

Förinspelade föreläsningar

Pandemin i sig har gett digitala förinspelade föreläsningar en skjuts.

– De senaste åren har vi sett att även digitala föreläsningar fyller en funktion och det har blivit lättare att ta dem till sig, rent praktiskt. Så tanken med att samla ihop ett gäng av Sveriges bästa utbildare och föreläsare är att ge lärare och skolledare ett alternativ att använda inom ramen för sin kompetensutveckling.

Till fortbildningsföretaget Preparus har Patricia Diaz lyckats knyta några av Sveriges bästa föreläsare.

– Att skapa en onlineplattform av Preparus kaliber görs inte i handvändning och man skulle kunna säga att stjärnorna stod rätt när jag, Daniel (Persson Cirera) och Jenny (Mellåker) beslutade oss för att starta upp den då våra spetskompetenser kompletterar varandra så väl!

Målsättningen med Preparus är att skapa högkvalitativ kompetensutveckling för skolor där kollegiets erfarenheter och kompetens får stå i fokus, enligt tanken om flipped classroom. En förinspelad föreläsning med tillhörande reflektions- och diskussionsunderlag kan utgöra det flippade materialet som lärare kan ta del av vid en valfri tidpunkt, beroende på hur man väljer att lägga upp arbetet. Tanken är att lärarna när de ses ska ha en gemensam utgångspunkt för fortsatt diskussion, planering och senare även utvärdering och uppföljning av undervisningen.

Ivana Eklund föreläsare och fortbildare för sfi

För sfi är det Ivana Eklund som föreläser. Erbjudandet sticker ut från övriga fortbildningsföretag – en förinspelad föreläsning inför fortbildningsdagen och även en uppföljning, för de som önskar.

– Hon har spelat in tre olika föreläsningar och till dessa får man ett gediget arbetsmaterial med mallar för observation, didaktisk planering, självcoaching och självskattning/ordmedvetenhet: ”Att undervisa vuxna och att lära som vuxen”, ”Individanpassad sfi-undervisning” och ”Språkutvecklande lärmiljö i ämnesundervisningen”. Ivanas föreläsningar kan med fördel kombineras med varandra och hennes rekommendation är i så fall att man startar med ”Att undervisa vuxna och att lära som vuxen”.

Flera av Preparus utbildare talar dock om ämnen som är applicerbara i alla skolformer, till exempel övergripande om ledarskap i klassrummet (John Steinberg, Magnus Blixt), mer specifikt om samarbete i par (Niclas Fohlin och Jennie Wilson), om psykisk hälsa och stress (Kristina Bähr), digitala verktyg att använda på distans och på plats (Patricia Diaz) och digital presentationsteknik (Stefan Lindström).

Vad kännetecknar framgångsfaktorerna hos Preparus?

– Vi erbjuder en digital tjänst som vi vill ska leda till ett analogt värde, för vi förstår verkligen värdet av att ses på riktigt – särskilt för att lära i en kollegial och social kontext. Vår ambition är att bidra till lärares förutsättningar för ett tidseffektivt kollegialt lärande, där vårt innehåll kan utgöra en naturlig del i ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete, till exempel genom färdiga programpaket eller som enskilda stödinsatser i större sammanhang.

./.

 

Patricia Diaz om sin doktorandtjänst:

– Jag är sedan hösten 2020 heltidsanställd på KTH som doktorand och ingår i forskarskolan Upgrade – ett samarbete mellan nio olika lärosäten med fokus på lärarutbildning och digitalisering. Mitt avhandlingsarbete handlar i stort om för vilka syften lärarutbildare använder digitala verktyg och vad det bidrar till. Jag har precis skickat in ett paper om en intervjustudie om hur lärarutbildare använder sig av digitala responssystem och förbereder just nu nästa studie. För mig innebär doktorandtjänsten att jag under fem års tid får möjlighet att verkligen grotta ner mig i det som jag är mest intresserad av – vad som påverkar lärande och hur man kan utveckla det. Jag är dock inte klar med att undervisa gymnasieelever så när avhandlingen är klar dyker jag troligtvis upp i något klassrum igen.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.