Distans- och fjärrundervisning

Text: Annsofie Engborg

[2020:04, 2020-04-15] Sveriges sfi-klassrum gapar tomma. Skolorna har stängt och övergått till distansundervisning i någon form. Det talas både om distans- och fjärrundervisning. Det är inte självklart för alla vad som skiljer dessa former åt.

Att undervisa på distans är ingen ny företeelse. Inom vuxenutbildningen brevkorrespondens i Sverige skett sedan 1898.

Distans som undervisningsform kräver egentligen ingen digital lösning. Det har fungerat utmärkt i decennier att få uppgifter på papper, hålla kontakten via telefon – och lämna in svar via papperspost. Distansundervisning kan således ske både analogt och digitalt. I skollagen finns inte någon definition för distansundervisning.

Med datoriseringen och digitaliseringen har mejl underlättat kommunikationen mellan elev och lärare. Med kamera integrerad eller kopplad till dator kan läraren kommunicera med eleverna ’öga mot öga’. Eleven kan även spela in en egen presentation via sin kamera och skicka in till läraren, likväl som läraren kan spela in sin undervisning, ett meddelande eller textrespons och skicka till sina elever.

I och med dagens lärplattformar och olika appar är det möjligt att koppla upp många personer samtidigt, se varandra, presentera, samtala, och visa texter i realtid. Skype, Teams och Zoom är vanliga applikationer för videosamtal och där man också kan dela och visa dokument via sin egen skärm. Detta realtidsmöte kan användas både i distans- och fjärrundervisningen.

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning innebär, enligt Skolverket, ”att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik”. Till skillnad från distansundervisning, där lärare och elev är åtskilda både i tid och rum. I distansundervisingen kan läraren publicera eller skicka över inlämningsuppgifter och eleven kan publicera eller skicka tillbaka när uppgiften är genomförd.

För grund- och gymnasieskola måste en handledare finnas bland eleverna.

Om fjärrundervisning inom vuxenutbildningen skriver Skolverket: ”Fjärrundervisning i vuxenutbildningen regleras inte i skolförfattningarna på samma sätt som fjärrundervisning i grundskole- och gymnasieutbildning. Det finns en lång tradition av att bedriva utbildning på distans inom vuxenutbildningen. Där kan till exempel fjärrundervisning utgöra ett inslag. Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna får läggas ut på entreprenad.”

Fjärrundervisningen finns beskriven i skollagen.

Fjärrundervisning: 1 kapitlet 3 § skollagen, 23 kapitlet 4 § skollagen

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.