Chefredaktören:

Dokumentera med mobilen

Text: Annsofie Engborg, Foto: Anna Rut Photography

[2019:11, 2019-11-15] I detta novembernummer av Sfi-lärartidningen är temat film i sfi-undervisningen. Kanske associerar de flesta ’film’ till spelfilm. Men mobiltelefonen ger oss möjligheter att inte bara se filmklipp, utan faktiskt skapa filmfiler.

I den formativa undervisningen behöver du som lärare underlag från elevens olika aktiviteter från lektionerna. Du lyssnar till eleven och läser det som eleven skriver.

För att kunna ge respons på elevens tal och uttal, samt hur eleven kommunicerar och deltar i samtal, är mobiltelefonen ett enkelt verktyg som finns nära till hands. I oktober 2019 höll Gothia Fortbildning sin årliga konferens Sfi i fokus och där föreläste jag just i detta ämne – Mobilen i sfi-undervisningen.

Genom att du eller eleverna själva spelar in presentationer eller samtal dokumenteras ljudet, och du som lärare kan lyssna flera gånger i lugn och ro, och notera hur elevens tal, uttal och kommunikativa förmåga fungerar. Spara ljudfiler med elevernas röster så kan eleverna själva höra hur de utvecklas under kursens gång. Framför allt när man jämför den första ljudfilen med en av de filer som spelas in i slutet av kursen. Kanske har ni en lärplattform eller Google Drive där elevernas inlämningar sparas. Annars kan du enkelt skapa en Padlet, en digital anslagstavla, där de olika ljudfilerna kan sparas.

Ett annat tips rör texter som eleven lämnar in och som du ska ge respons på. Istället för att ’bara’ ämna tillbaka en rättad text i handen eller via mejl, kan du enkelt använda en skärminspelningsfunktion och tala in vad du ser i elevtexten, samt vad du rättar och varför. Om eleven har lämnat in sin text på papper kan du videofilma med din mobil samtidigt som du rättar och kommenterar texten. Genom att eleven sedan har rättningen eller responsen inspelad, kan eleven pausa videoklippet så ofta det behövs och därefter se videoklippet om och om igen. Skärminspelning kan du enkelt göra via exempelvis Loom eller Screencast-o-matic.

Nu kryper vintern närmare och snön faller över Stockholm i skrivande stund. Under vintern 2019/20 fortsätter intressanta konferenser med Skolverket, Sveriges bibliotek och flera andra anordnare. För egen del ska jag försöka hinna med en handfull ytterligare. ASR, Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation, har sin årliga konferens i Stockholm denna vinter, så där kommer jag att träffa 80 intresserade medlemmar och föreläsa kring digitala verktyg och språkutvecklande arbetssätt.

I nästa nummer, december 2019, kommer vi på redaktionen att avslöja våra temanummer för 2020. Men först: detta novembernummer om film.

Trevlig läsning!

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.