Ivana Eklund tipsar

”Dom kan inte datorer”

Text: Ivana Eklund

[2020:02, 2020-02-15] ”Dom kan ju inte datorer” är en vanlig invändning mot att undervisa mer digitalt på studieväg 1.

Ja, det må så vara. Men eleverna har ofta en smart telefon i fickan och den förstår de sig på desto mer. Också elever i början av sin läs- och skrivinlärning. Att det är så är en naturlig konsekvens av att ha varit på flykt – med mobilen som sin viktigaste och mest praktiska ägodel att bära på. Samtidigt är trenden att svenska hushåll investerar hellre i smarta telefoner än i datorer tydlig rätt generellt (Svenskarna och internet 2019). Om vi ska göra digital teknik till en naturlig del av elevernas lärande och vår undervisning, måste vi bli bättre på att se elevernas egna mobiler som den resurs de är. Att kartlägga elevernas digitala kompetens och färdigheter när det gäller egna mobiler är ett givet första steg.

Digital litteracitet

Vilka tal-, bild- och skriftfunktioner använder eleven? Vilka appar? När och till vad? På vilka språk? Med vilka hjälpfunktioner? Låt eleverna visa och berätta vad de kan!

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.