Drama – en nyckel till att våga tala

Text: Annsofie Engborg

[2021:06, 2021-06-15] Det kan finnas en talängslan hos vuxna, vilket gör att de har svårt att göra sin röst hörd och ta till orda. Som vuxen kan man många gånger hämmas av att man inte vill riskera att säga fel eller uttala fel – med hjälp av dramaövningar kan det släppa.

Tone Grönlund är både sfi-lärare och dramapedagog, utbildad vid Västerbergs Folkhögskola i Storvik. I hennes arbete med sfi-elever använder hon drama som metod för att öka elevernas talutrymme, få dem att inte bara våga tala varierat – utan att också stärka deras självförtroende i samband med att de behöver samtala med andra.

– En nyckel verkar vara att de i dramaövningar försätter sig i olika situationer, funderar Tone Grönlund. Via fantasin kan man faktiskt komma riktigt nära verkligheten.

Hon beskriver eleverna i övningarna. Att de har lättare för att tala och leva sig in i en situation, till skillnad från om de ”bara hade suttit i skolbänken”.

– En lärobok är liksom inte lika verklig, konstaterar Tone Grönlund.

Att jobba med drama som metod kanske kan verka skrämmande både för en ovan sfi-lärare och för den vuxna eleven. Det kan kännas motigt och ovant till en början. Det viktiga är att ringa in situationer som kan upplevas autentiska så att eleverna känner att övningarna är meningsfulla och användbara utanför klassrummet.

– Min erfarenhet inom dramapedagogik är att ställa frågor till eleverna så att deras egen erfarenhet fångas upp. ”Berätta något kul”, räcker liksom inte. I övningen man gör är det bra om man stötta i att hitta på ett händelseförlopp och ge deltagarna förutsättningar i det som ska dramatiseras.

Genom att ha inledande och förberedande samtal lär Tone Grönlund känna sina elever, vilka de är, vad de brukar göra och vad de har för mål. På så sätt ökar förutsättningarna för att få till givande dramaövningar. Eleverna ges också hela tiden möjligheter att vara med och påverka innehållet.

Dessutom ökar dramaövningarna medvetenheten kring pragmatik – hur man kan säga, och till vem, och när det passar. Tone berättar hur de stannar upp, samtalar om hur man kan uttrycka sig i olika situationer och vad som passar.

– Jag frågar ofta om de har hört någon uttrycka sig på något sätt i olika situationer, och hur de uppfattar att det är passande eller inte. Jag har blivit glatt överraskad hur många som faktiskt har blommat ut under våra dramaövningar.

 

En förutsättning för kreativa givande övningar är att låta språkriktigheten komma i skymundan. Syftet med dramaövningen är dels att komma i gång att tala, att våga tala, och dels att få kommunikationen att fungera.

– Om syftet är att komma i gång att tala får man lägga språkriktigheten åt sidan, fastslår Tone Grönlund.

Något annat som är viktigt är att få skratta. Många elever har kanske flytt till Sverige och har kanske både en tuff bakgrund och tuff vardag. Då är skrattet extra viktigt. Det har mina elever påtalat, säger Tone Grönlund.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.