Dyslexi

Text: Annsofie Engborg

[2021:01, 2021-01-15] Dyslexi innebär svårigheter att lära sig läsa och stava. Forskningen visar att dyslexi kan vara ärftligt. Läs- och skrivsvårigheter beror däremot på andra faktorer, såsom miljö och lågt självförtroende.

Det finns olika grad och olika typer av läs- och skrivsvårigheter. Utmaningen för sfi-utbildningen att se om det är dyslexi eller inte är uppenbar – att eleven har svårt att skilja på ljud som u och y eller g och k, kan naturligtvis ha andra förklaringar.

Kartläggning och utredning kan göras av den som har kunskap om dyslexi, exempelvis speciallärare, specialpedagog, logoped.

Du som är lärare kan lära dig mer om att identifiera läs och skrivsvårigheter via specialpedagogen. Det är specialpedagogen som kan utreda sfi-elever som antas ha läs- och skrivsvårigheter, men en riktig utredning görs på elevens förstaspråk. Man kan nämligen inte ”ha dyslexi på ett språk” och inte på ett annat.

Kunskap, stöd och hjälp vid dyslexi finns även att få hos vårdcentral, Dyslexiförbundet och Svenska dyslexiföreningen.

1177.se presenterar följande symtom

  • Du kan ha svårt att uppfatta och skilja på olika ljud i språket, till exempel u och y eller g och k.
  • Du läser långsamt och fastnar på ord eller läser snabbt och fel.
  • Du utelämnar ord eller sista delen av ordet vid läsning. Du kan också vända på bokstäverna i ord, till exempel mat och tam.
  • Du skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver, till exempel skriver tärning i stället för träning.
  • Du har svårt att stava rätt.
  • Du kan ha svårt att lära dig rabbla saker som kommer i en följd. Det kan till exempel gälla talen i multiplikationstabellen, årets månader eller bokstäverna i alfabetet.
  • Du kan ha svårt att snabbt komma på vad saker heter även om du vet det. Du undviker ofta lite längre, svårare ord.
  • Det är svårare för dig att läsa än att höra information.
  • Du kan även ha andra svårigheter som gör att det blir svårare för dig att lära dig saker, till exempel svårigheter att koncentrera dig eller besvär med att planera och komma igång med saker.

Information om dyslexi och tips om vad man kan göra hemma med barnen, ifall man har barn som har dyslexi, finns hos den ideella föreningen Kod-knäckarna på arabiska, engelska, persiska och somaliska och sorani.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.