Efterlängtad interaktion i det autentiska mötet

Text: Annsofie Engborg.

[2023:05, 2023-05-15] Samtalsövningar i all ära, men det är inte mycket som slår det autentiska mötet – där människor samtalar med en genuin nyfikenhet på varandra. I en kvalitativ studie (Wenger 2023) undersöks mötet mellan sfi-elever och gymnasieelever i ett klassrum.

Via semistrukturerade intervjuer med fem sfi-elever som deltog i projektet ”Världen finns här” undersöktes upplevelsen av utbyten med gymnasieklasser under hösten 2022. Fokus för studien var hur sfi-eleverna upplevde att dessa möten och autentiska samtal bidrog till språkutveckling.

Att träffa och samtala med infödda talare visar sig vara värdefullt, i synnerhet då informanterna uppgav att de saknar denna typ av möten. De önskar ha svenska vänner, men har inte lyckats skaffa några sådana ännu.

Mötena mellan sfi-eleverna och de infödda gymnasieeleverna visade sig ge positiva effekter. I studien nämns ord som empowerment, identitetsstärkande och ökad språkförmåga. Informanterna i studien uppgav sig även ha utvecklat sin språkförståelse för vardagligt relativt snabbt talat språk. Utmaningen var att få mötena jämlika och ömsesidiga, konstaterar Wenger (2023).

Källa:

Wenger, E-P. (2023) När världar möts i klassrummet. SFI-studerandes upplevelser av att träffa skolelever i projektet ”Världen finns här”.Malmö Universitet.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.