Skolforskningsinstitutets systematiska forskningsöversikt

En bred uppsättning strategier ger god läsförståelse

Text: Annsofie Engborg

[2022:10, 2022-10-15] Enligt Skolforskningsinstitutets systematiska forskningsöversikt om lässtrategier Läsförförståelse och undervisning om lässtrategier (2019) framkommer vad som utmärker goda läsare. Den gemensamma nämnaren är att de är läsare som mer eller mindre medvetet använder sig av en kombination av lässtrategier.

Den systematiska forskningsöversikten intresserar sig för att besvara vad som kännetecknar effektiv lässtrategiundervisning.

Forskarna har undersökt och identifierat sammanlagt ett trettiotal strategier som inordnas i tre kategorier: memoreringsstrategier, fördjupningsstrategier och kontrollstrategier. Memoreringsstrategier är den typ av lässtrategier som består av att stryka under ord och anteckna. Bland elever som använder dessa strategier ser forskarna att någon fördjupad förståelse inte uppstår. Däremot leder kombinationen av fördjupningsstrategier och kontrollstrategier till fördjupad förståelse. Memoreringsstrategier är dock inte att förakta. Vi läser med olika syften och poängen är att veta vilka strategier som passar bäst beroende på vad vi vill göra med texten.

Resultatet visar att elever som inte använt lässtrategier och inte förstått texten blir hjälpta av lässtrategier för att förstå texten. I den tillhörande podden framkommer att en bred uppsättning strategier är nödvändig för att bli en god läsare. Med bred uppsättning avses några strategier per kategori lässtrategier.

De didaktiska implikationer som forskningsöversikten medför är att lärare behöver uppmärksamma och medvetandegöra eller om lässtrategier och öva en bred uppsättning strategier, för att visa hur dessa kan kombineras – för en bättre läsförståelse.

Tips!

Lyssna till poddavsnittet: Läsförståelse och undervisning av lässtrategier: https://www.skolfi.se/skolforskningspodden/lasforstaelse-och-undervisning-om-lasstrategier/

 

 

./.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.