En trotjänare som står sig: Form i fokus

Text: Andreas Kjörling

[2021:05, 2021-05-15] Att lära sig ett nytt språk handlar naturligtvis inte bara om att lära sig nya ord, betydelser och meningar. Inte heller, räcker det med att bara lära sig läsa och skriva utan också om att faktiskt förstå betydelsen av informationen, oavsett om den är talad eller skriven, förmedlad eller mottagen.

Det här är grammatiken kommer in i bilden. Genom grammatiken får orden inte bara sin rätta betydelse, utan också sin rätta kontext. Således är grammatiken lika mycket nyckel till språket som livsviktig funktion för språkets användning.

Inte desto mindre är det många studenter som upplever grammatiken komplicerad, underordnad och till och med onödig. Det är här bokserien Form i fokus kommer in i bilden. Du som har undervisat en tid torde inte ha missat bokserien som jag nu ska skriva om. Men för dig som är ny på jobbet – ska jag nu berätta om en gammal trotjänare som håller än idag. I tre omfattande övningsböcker ges studenten träning i all svensk grammatik, från enkla övningar i det första boken, Form i fokus A. Här finner vi övningar som exempelvis en flicka – två flickor, en katt – två katter, bestämd och obestämd form av substantiv i singular.

Betydligt mer avancerad grammatik i Form i fokus C. Här finner vi övningar med exempelvis passiv konstruktion med bli + perfekt particip. Jag har själv prövat och insåg att jag mitt minne kontinuerligt behöver friskas upp. Även om jag intuitivt med svenska som modersmål vet hur det ska låta kan jag inte med en grammatisk nomenklatur förklara det, än mindre förklara varför.

Bokserien Form i fokus är skapad för undervisning i sfi, svenska som andraspråk (sva) och svenska som främmande språk. Givet böckernas bredd är de avsedda för vuxna som nyligen börjat sina svenskstudier eller de som behöver en repetition av grunderna i grammatiken från nybörjarnivån, vidare upp till mer avancerade grammatikövningar.

Övningarna presenteras grundligt med tydliga instruktioner kring regel och mönster, där varje moment belyses med tydliga exempel. Trots en tydlig röd tråd genom övningarna finns här en stor variation, vilket gör träningen både roligare och mer användbar. I Form i fokus får studenten träna på substantiv, räkneord, verb, pronomen, adjektiv, adverb, konjunktioner, prepositioner och ordföljd.

Utöver ett plus för det kvalitativa innehållet i bokserien får den också ett stort plus för produktens utformande, då både format och papper bjuder in till att skriva i böckerna och verkligen använda dem i sina studier. Ett minus å andra sidan är att facit, vilket jag hoppats finna längst bak, lyser med sin frånvaro. Istället säljs facit till respektive övningsbok separat. Den som verkligen vill tillgodogöra sig de kunskaper serien förmedlar behöver således köpa totalt sex böcker, istället för de tre som serien utger sig för att utgöra.

Sammantaget vill jag ändå rekommendera bokserien, då den genom sitt pedagogiska utformande verkligen fyller sin funktion som språkförhöjande läromedel.

 

Andreas Kjörling, författare & sociolog

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.