Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Enkel kommunikation för alla

[2022:12, 2022-12-15] Kommunikation ska vara enkel. Ur specialpedagogiskt perspektiv är sociala medier ett enkelt och bra pedagogiskt verktyg eftersom det kan inkludera alla elever, oavsett språklig nivå. Det är ett enkelt, konkret och lättillgängligt sätt att kommunicera med och mellan elever.

Genom sociala medier kan som lärare enkelt kommunicera och nå eleverna, inte bara genom att skicka ett textmeddelande, utan även genom att skicka egna eller andras ljud- eller filmfiler eller bilder. I dag har de allra flesta smarta telefoner, vilket också medför att eleverna både kan ta emot och skicka tillbaka ljud- och filmfiler. I skolans uppdrag ingår även att förbereda och utbilda eleverna digitalt så att de ska kunna inkluderas i samhälls- och yrkesliv. Att kunna kommunicera digitalt, ta emot och skicka filer, ingår i den digital litteraciteten.

Sociala medier kan användas för att förmedla olika typer av information från lärare till elev men även från elev till lärare. Vidare är sociala medier idag ett kommunikationshjälpmedel som många elever redan känner till och använder privat. Att använda sociala medier har de har nytta av i olika sammanhang även i framtiden. Det är inte ovanligt att arbetsplatser har både yrkeschattar och gemensamma privata chattar.

Det är allt vanligare att en sfi-grupp har en egen grupp via What’s app eller Messenger där läraren kan skicka läxor, meddelande om egen frånvaro eller annan viktigt information till eleverna – och eleverna kan skicka in läxor, meddelanden om frånvaro eller annat. Vidare använder många skolor idag sig av en digital plattform exempelvis där varje kurs har ett eget digitalt klassrum med ett informationsflöde, forum och meddelandetjänst, vilket eleverna också enkelt kan få tillgång till via en app i sin smarta telefon.

Sammanfattningsvis erbjuder sociala medier och digitala kommunikationsverktyg ett enkelt sätt för lärare och elever på sfi att kommunicera med varandra, samtidigt som elevernas digitala kompetens både utvecklas och stärks.

Jag önskar er alla en fröjdefull jul!

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.