EU-materialet som övar mjuka kompetenser

Text och foto: Annsofie Engborg

[2019:12, 2019-12-15]  Får de mjuka kompetenserna tillräckligt utrymme i sfi-elevernas utbildning – i renodlad sfi och yrkesinriktad sfi? Via en EU-satsning har sex olika länder gått ihop och tagit fram ett gemensamt läromedel. Sfi-lärartidningen var på spridningsseminariet för att ta del av materialet.

På ett spridningsseminarium i Järfälla utanför Stockholm i november i år (2019) presenterade Therese Söderling och Shantih Ohvanainen, sfi-lärare, EU:s kompetensagenda som har lett fram till ett modulsystem om kompetenser.

Resultatet, modulsystemet, består av ett relativt omfattande material som ska motsvara en utbildning om 50 timmar. Efter dessa timmar erhåller sfi-eleven här i Sverige ett EU-certifikat i så kallade soft skills, mjuka kompetenser. Certifikatet visar att eleven tilldelats 2 European Credits, och gäller i samtliga EU-länder.

– Med soft skills avses så kallade mjuka kompetenser som kommunikation och samarbete, alltså kompetenser som inte är den specifika yrkeskompetensen. Och yrkeskompetensen, ja, det är hard skills, förklarar Therese Söderling.

 

Deltagarna som arbetade fram materialet är utbildare i länderna – Portugal, Nederländerna, Belgien, Sverige, Cypern (mest kursverksamhet), Nordmakedonien, varav Portugal och Belgien var de länder vars målgrupp motsvarade Sveriges sfi-elever.

– Målgruppen för materialet omnämns Vulnerable groups, vilket på svenska kan sägas vara gruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden. I projektet talades det därför om ”Validation of soft skills for employability of vulnerably groups”, berättar Shantih Ohvanainen

 

Samtliga länders deltagare utvecklade ett valideringsverktyg. Samtalskort och övningar kring sex mjuka färdigheter (kundservice, interkulturell kommunikation, learning to learn, motivation, teamwork, konflikthantering) har utvecklas med hjälp av tre olika verktyg – tillgängliga på sex olika språk.

– Verktygen som utvecklats är anpassningsbara, så de ska passa alla som skulle använda dessa. Nu hoppas vi att det får en stor spridning inom sfi – och vi är nyfikna på att få veta hur det tas emot och används, avslutar Therese Söderling.

 

Läs mer: www.skillsforyou.eu

 

Slutresultatet finns att tillgå via två publikationer: 170 sidor Soft Skills Manual och 96 sidor Soft Skills Valideringsverktyg. Filmer från projektet finns att tillgå via Filmer från #EUskillsagenda

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.