Film i sfi-undervisningen

Text: Annsofie Engborg

[2019:11, 2019-11-15] Film kan användas på flera olika sätt i sfi-undervisningen. Se regisserade spelfilmer eller undervisande filmer – eller se inspelade filmfiler som skolan eller elever själva har planerat och skapat.

I filmens precis som i textens värld finns många olika genrer. Spelfilmer ger oss möjlighet att prata, känna, reflektera och värdera det vi ser. Handlingar, beteenden och repliker kan vara intressanta att diskutera. Det kan sätta igång många följdfrågor om människan som social varelse, om hur vi är mot varandra – och hur vi önskar att andra ska vara. Den ger oss både perspektiv på andra och oss själva.

Det finns därmed  olika genrer och målgrupper för spelfilm, men film är långt mycket mer än bara spelfilm. Film kan vara inspelningar på olika sajter på nätet, där innehållet är något som dramatiseras, berättas, förklaras, instrueras eller dokumenteras.

I sfi-undervisningen kan film vara användbart även som metod för dokumentation och användas för bedömning. Med hjälp av mobiltelefonen eller surfplatta kan elever och lärare filma elevernas dialoger och presentationer – eller använda skärminspelningen på datorn för att visa och berätta medan läraren ger respons på en elevtext.

Eleverna kan med fördel själva spela in sina dialoger eller muntliga presentationer och dela med sig av den filmfilen till läraren, gruppen eller hela klassen. Hur den filmfilen ska användas och huruvida det ska ges respons eller inte beror på vad du som lärare ser för värde med det.

Eftersom så när som varje elev har en smartphone kan eleven få dagliga övningar i att fotografera eller filma något som ska presenteras enskilt, i grupp eller i helklass. Eleven kan visa och presentera skyltar, närmiljö, aktiviteter eller moment på sin arbetsplats. Dessa filmfiler kan vara grunden till att muntligt beskriva vad man vet, undrar eller gör. Det finns filmverktyg där du som lärare kan ge respons och kommentarer inne i filmen – även fler personer kan ge respons, ifall det passar uppgiftens syfte.

Före, under och efter en filmvisning – vilken filmtyp det än må vara – har du som lärare rikliga möjligheter att låta eleverna öva och utveckla sina färdigheter i läsa, skriva, tala, lyssna – och kommunicera.

Effekterna av film i undervisningen är flera – eleverna utvecklar sin hörförståelse och sin förmåga att diskutera och återberätta både i tal och skrift. Om det är ett större projekt behöver eleverna samarbeta – planera innehåll och dialog, samt öva tillsammans.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.