Fint och funktionellt hos NA Förlag

[2019:12, 2019-12-15] En doldis bland läromedelsförlagen är NA Förlag i Malmö. Här finns läromedel för studieväg 1, kurs A och B. Gemensamt för läromedlen, utöver kvalitetssäkringen, är att de ska vara estetiskt tilltalande, förklarar Johan Paulsson, förlagschef.

Läroboken för A-kursen gavs ut 2017 och heter Studieväg 1. Omslaget är tydligt utmärkt med ’Svenska för invandrare – kurs A’. Efterföljaren heter Kurs B (2019) och omslaget är utmärkt med ’Svenska för invandrare – studieväg 1 & 2’. Ja, varför låta ett läromedel heta något annat än sin målgrupp?

Böckerna är skrivna av erfarna sfi-lärare. Varje kapitel i B-boken är indelade i en start- och fortsättningsdel, med hänsyn till de elever som är i början av sin B-kurs och de elever som börjar närma sig C-kursen.

Vad är ett riktigt bra läromedel? 

– Ett bra läromedel ska vara genomarbetat, kvalitetssäkrat, testat samt pedagogiskt uppställt. Det ska vara ett balanserat samspel mellan text och grafik som förstärker budskap och förtydligar samband. Det är viktigt att komma ihåg att ett läromedel är endast ett verktyg som ska hjälpa elev/pedagog och att det kan aldrig kan ersätta läraren.

– Något vi på NA Förlag verkligen vill lyfta är estetiken. Vi använder estetik som ett pedagogiskt lärverktyg för att vivet att det både inspirerar och stärker budskap. Läromedel ska vara väldesignade. Har vi väl fått elevens uppmärksamhet i ett uppslag vill vi förvalta detta och genom god design hålla kvar hen i uppslaget så länge det går. En elevs uppmärksamhet är ju det finaste vi kan få. Därför är vårt motto ”Kärlek i varje uppslag”. Fint är helt enkelt funktionellt.   

Vad är på gång just nu? Hur ser utgivningen för 2020 ut?

Just nu håller vi på att färdigställa ett läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 4-6 och det kommer ut under vårterminen 2020.

– Utöver det så har vi ett samarbete med Anna Flyman Mattsson (fil.dr. i allmän språkvetenskap med fokus på andraspråksinlärning och flerspråkighet och arbetar som lektor i svenska som andraspråk på Lunds universitet). Det kommer bli ett läromedel för andraspråksinlärare (gymnasie- och vuxenutbildning) baserat på hennes senaste forskning, något vi ser mycket fram emot!

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.