Lättlästa texter hos bokförlaget Hedvig

”Flera kombinerande faktorer spelar roll”

Text: Annsofie Engborg. Foto: Caroline Andersson

[2021:01, 2021-01-15] Anders Hansens Hjärnstark är en av flera populära titlar utgiven 2020 med bearbetad text. En helt ny titel på marknaden är boken om höjdhopparen Armand Duplantis. Lättlästmarknaden har tagit fart ännu en gång för att nå en bred läsarskara vuxna läsare som behöver bearbetade texter.

Hanna Larsson, förlagschef på nystartade bokförlaget Hedvig (2020), berättar för Sfi-lärartidningen om sitt engagemang för att alla vuxna ska ha tillgång till litteratur som intresserar och engagerar. På förlaget finns en samlad kompetens från bland annat LL-förlaget Nypon och tidningen 8 sidor.

Hur ser bokförlaget på sitt uppdrag i bokbranschen?
­– Vi startar ett nytt lättlästförlag för att vi vill komplettera de andra förlagen, som är lite mer nischade. Vi vill att vår utgivning ska bestå av en sådan bredd och aktualitet att de allra flesta i behov av lättläst ska kunna hitta böcker hos oss, även nya målgrupper. Vår ambition är också att kunna underlätta arbetet för förmedlaren av lättlästa böcker. Det ska vara enkelt att hitta rätt bok för den tänkta läsaren.

Vet vi hur stor andel av Sveriges befolkning som behöver lättläst litteratur?
– Det är svårt att ge ett enda svar på den frågan. Det beror dels på vilka läsare man räknar till målgrupperna, dels på att inte alla i behov av lättläst är läsare av lättläst idag – de kanske inte känner till vilket utbud som finns. Även andra faktorer spelar in, som att samhällets syn på läsförmåga hela tiden förändras. Men de senaste årens undersökningar har till exempel landat i att ungefär 12 procent av landets vuxna befolkning har behov av lättare texter än genomsnittsläsaren.

Hur ser bokförlaget på lättläst? Vad är lättläst för er? 
– Lättläst i allmänhet och lättläst litteratur i synnerhet är svårfångat som begrepp. Idag råder vad jag vet ingen konsensus bland vare sig forskare, pedagoger eller politiker om vad som gör en text lättare att läsa. Det man är överens om är att flera kombinerande faktorer spelar in utöver själva textens komplexitet, som berättarteknik och läsarens intresse och förutsättningar. På Hedvig tar vi hänsyn till varje text utifrån vem vi tror att läsaren är för just den boken.

Finns litteratur hos bokförlaget som skulle passa sfi-elever?
– Det gör det! Vi har valt att dela in vår utgivning i två områden. Vi ger ut fack- och skönlitteratur som är lättare än traditionell litteratur men som inte är indelad i lättlästnivåer, och så ger vi ut lästräningsböcker där syftet redan i idéstadiet är att boken ska användas för lästräning i undervisning, tex sfi. Även våra lästräningsböcker rymmer både skön- och facklitteratur.

Finns material till litteraturen som lärare kan använda?
– Ja, vi har bland annat lärar- och elevhandledningar till alla våra böcker.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.