Fonetik – vad är det?

[2021:11, 2021-11-15] Det är fonetikens uppgift att beskriva och förklara ljuden och ljudsystemen i människans språk. Hur produceras ljud? Hur varierar de från språk till språk? Det är några av många frågor som fonetiken besvarar.

Hur kan vi förstå ljud och ett ords eller en menings uttal? Det kan medföra en viss svårighet att utskilja en menings delar. Inom fonetiken är det möjligt att återge uttalet med fonetisk skrift, ett speciellt teckenssystem som återger ljuden konsekvent. Det som används inom svensk och internationell fonetik är det så kallade IPA-alfabetet. Organisationen International Phonetic Association bildades i Paris 1886 av den franske lingvisten Paul Passy. När grundtecknen inte räcker till används diakritiska tecken som särskiljande funktion.

Med hjälp av fonetisk skrift kan vi återge hur ord och fraser uttalas oavsett språk.

Med hjälp av fonetisk skrift har vi möjlighet att samlas runt ords uttal och föra resonemang kring vad som särskiljer ord med snarlikt uttal. Men för att producera ljuden i den egna talapparaten kräver det övning och undervisning.

 

./.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.