2018:10 2018-10-15 Sfi-lärartidningen har träffat Åsa Sebelius, affärsutvecklare på läromedelsförlaget Liber AB, om deras stora digitala satsning Liber Sfi Digital.

Unis köps upp

Liber såg en potential i det populära Unis. Förlaget köpte upp det digitala läromedlet under 2017. I dag går plattformen och materialet under namnet Liber Sfi Digital.

– Vi såg potentialen och blev imponerade av lärplattformen och vad man kan göra, exempelvis hur rättningsfunktionen kan användas.

Tillsammans med sfi-lärare har förlaget byggt ut materialet utifrån användarnas önskemål. I Liber Sfi Digital finns ett omfattande material med texter och övningar. Här ges läraren möjlighet välja ut övningar som passar varje enskild elev.

Responsivitet

Sebelius berättar att ett viktigt perspektiv i arbetet var att göra Unis mer modern och helt responsiv för mobil.

– Det är jätteviktigt att materialet är responsivt. Alla har inte egen dator hemma, men ”alla” elever har mobil idag.

Mätningar har visat att en stor mängd användare är inne sena kvällar och övar på egen hand.

– Lärare har berättat att den största framgången har skett bland B-eleverna ”som äntligen gör läxan”.

Rättningen filmas

– Både lektioner och hemuppgifter kan spelas in i filmformat, förklarar Åsa Sebelius.

Läraren kan välja att exempelvis spela in en egen genomgång på film om adjektiv och skicka med den med läxan. Elevernas inlämningsuppgifter lämnas in som text- eller ljudfil. Läraren rättar skrivna texter finns det förvalda kommentarer som läraren kan infoga. Det är vanliga återkommande kommentarer som det rör sig om. Utöver dessa infogar läraren ytterligare mer specifika och personliga kommentarer. De färgmarkeringar som läraren använder sig av signalerar tydligt till eleven vilken typ av fel som gjorts, exempelvis rosa för stavfel. Det blir väldigt tydligt.

– En annan fördel som det digitala ger är att du som lärare kan filma rättningen. Läraren kan samtidigt berätta och ge respons, förklarar Åsa Sebelius.

Genom att välja funktionen ”Filma rättning” visas både ark och filmning. Eleven kan enkelt följa lärarens instruktioner och rekommendationer, och ändrar.

Läraren viktigast

På frågan om digitaliseringen kommer slå ut lärarens roll och leva sitt eget liv är Åsa Sebelius fast övertygad om det omvända.

– Alla elever behöver en lärare. Läraren är viktigare än någonsin. Det är läraren som är pedagogen och ser vad varje individ behöver öva.

TEXT OCH FOTO: ANNSOFIE ENGBORG.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.