Forskarnära satsning via Ifous om språkutvecklande arbetssätt

Text: Annsofie Engborg

[2020:12, 2020-12-15] Ett treårigt forskar- och praktiknära kollegialt utvecklingsarbete om språkutvecklande arbetssätt avslutades i december 2020. Rapporten släpptes i samband med spridningskonferensen 3 december 2020. 

Under de tre åren, 2018–2020, har lärare och rektorer från Haninge, Hässleholm, Stockholm samt Hermods aktivt arbetat med att utveckla sin undervisning. I Ifous programbeskrivning anges vad programmet syftar till för sfi-lärare:

 • utvecklar förståelse av vuxenpedagogik
 • ökar kunskap om vad språkutvecklande arbetssätt inom sfi innebär
 • ökar kunskap om elevers förutsättningar och behov för att uppnå målen för sfi
 • utvecklar en större didaktisk repertoar, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet,
  som används i undervisning och anpassas efter elevers förutsättningar
 • utvecklar en förmåga att kunna samtala om, tolka och reflektera över sin egen
  professionella utveckling
 • utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att samtala om, tolka och
  använda forskningsresultat i sina respektive pedagogiska praktiker
 • utvecklar tillsammans arbetssätt som kan generera ny kunskap och ökad kvalitet på
  undervisningen, vilket kan påverka elevernas måluppfyllelse positivt.

Tillsammans med rektor syftar programmet även till att bedriva ett ”effektivt och långsiktigt förändringsarbete”, samt att organisationen och andra förutsättningar utvecklas för ett språkutvecklande arbetsätt.

I den drygt 50 sidor långa slutrapporten Språkutvecklande arbetssätt inom sfi – varför och hur? (2020:7) framgår att lärarna fått fördjupad förståelse för hur viktigt det är för eleverna att innehållet i undervisningen ska vara relevant för elevernas vardag. De beskriver även att det flerspråkiga klassrummet som tidigare setts som ett hinder numer är en tillgång. Auskultationerna beskrivs som mycket givande och den kollegiala utveckling som har skett har utvecklat undervisningen och stärkt lärarna i sin yrkesroll. Både självkänslan och professionaliteten har förstärkts.

Målsättningen med utvecklingsarbetet har varit att skapa förutsättningar för att sfi-undervisningen ska vila på forskning och beprövad erfarenhet, vilket nu bedöms ha uppnåtts. Syftet har även varit att utveckla undervisningen så att innehållet är relevant för eleverna och att använda flerspråkigheten som resurs.

Denna forskningsinsats leddes av docent Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna. Process- och projektledare var Sofie Grahn Hillve.

Läs rapporten.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.