Forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling

Text: Annsofie Engborg

[2020:01, 2020-01-15] I utvecklingen av lärares lärande är professor Helen Timperley (Nya Zeeland) den röst som hörs mest, och därmed den mest tongivande professor som de flesta arbetslag följer i sitt kompetensutvecklingsarbete.

Timperleys Teacher professional learning and development (2008) innehåller forskningsresultat om hur kompetensutveckling och professionell lärarutveckling kan gå till. Grundläggande för lärares lärande är att det ska bidra till utveckling av elevernas lärande och kunskapsresultat. För att arbetet ska fortskrida framgångsrikt krävs några olika faktorer, av Timperley kallade principer.

Timperleys tio principer för lärares lärande i korthet:

 1. Lärare ska planera sin undervisning genom att utgå från elevernas behov. Jämför därför elevernas kunskaper med vad som förväntas av eleverna enligt
 2. Lärare behöver identifiera sina behov att utvecklas, för att bidra till att överbrygga gapet mellan vad eleverna inte kan och vad de bör kunna?
 3. Lärare behöver en teoretisk förståelse, men behöver också hjälp att omsätta teori till praktik.
 4. Lärare behöver stöd i bedömningsarbetet.
 5. Lärare behöver utvecklas (öva och pröva) i en tillåtande miljö.
 6. Lärare behöver se, förstå och acceptera att förändrad praktik ger effekt på elevernas lärande för att fortsätta med det nya arbetssättet.
 7. Lärare behöver utveckla och bearbeta nya kunskaper tillsammans med kollegor.
 8. Lärare behöver expertis för att utveckla sin professionella kompetens.
 9. Lärare behöver aktiva skolledare som skapar förutsättningar för kompetensutveckling.
 10. Lärare behöver stöd i sitt utvecklingsarbete genom att det nya arbetssättet har en stark teoretisk grund, samt att lärarna kan bedöma effekten av sin undervisning. Dessutom behövs en stödjande organisation kring lärarnas arbete.

 

Nyutgiven i Sverige är Helen Timperleys Det professionella lärandets inneboende kraft (2019). Förlagets beskrivning av boken:

”Lärares professionella utveckling betraktas ofta som ett universalmedel för att förbättra skolan, men faktum är att det sällan fungerar. I denna bok utvecklas ett perspektiv på professionellt lärande som har motiverat lärare och resulterat i stora förbättringar av elevers lärande, särskilt i traditionellt lågpresterande elevgrupper.

Timperley redogör för vad ledare, i skolan såväl som utanför skolan, kan göra för att främja lärares lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna. Kärnan i boken är en undersökande och kunskaps­byggande cykel för lärare, som utgör ett viktigt redskap för att frigöra det professionella lärandets inneboende kraft. Boken innehåller en mängd konkreta exempel som bygger på verkliga erfarenheter.”

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.