Forskningsöversikt om små språk i Norden

Text: Annsofie Engborg.

[2023:03, 2023-03-15] I forskningsöversikten Framgång för små språk (av Institutet för språk och folkminnen, Isof) ger experter och forskare från hela Norden bland annat exempel på framgångsfaktorer för språkrevitalisering. Syftet med forskningsöversikten är att ge en samlad kunskapsbild över språkstärkande arbete och exempel från hela Norden.

I forskningsöversikten framkommer även myndigheters, skolors och mediers roll.

”Många små språk i Norden har försvagats och används inte överallt i samhället eller är till och med hotade till sin existens. Med små språk menas de nationella minoritetsspråken och andra små språk i Norden som har relativt få talare och en officiell status”, förklarar Malin A Junkka i en artikel på minoritet.se.

Översikten vänder sig främst till myndigheter och tjänstemän.
Läs om publikationen https://www.isof.se/framgangsmasprak

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.