Skolverket

Fortbildning för rektorer

Text och foto: Annsofie Engborg.

[2022:06, 2022-06-15] Fortbildningssatsningen ”Leda digitalisering” revideras och planeras lanseras augusti 2022. I den får skolledare processtöd i sitt arbete med att utveckla digitaliseringen på skolan.

”Leda digitalisering” är en fortbildning som spänner över 24 veckor och innehåller material som till hösten kommer att finnas publicerade i Lärportalen.

Syftet med modulen är att arbeta fram en förankrad utvecklingsplan på skolnivå genom att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden. Modulen ska stödja skolutveckling, och samtidigt utveckla och stärka elevernas lärandemiljö. Genom denna insats stärks rektorers förmåga att kartlägga, definiera och fokusera utvecklingsbehov.

Modulens planerade innehåll:

  1. Digitalisering samhälle och skola
  2. Digitalisering och ledarskap
  3. Effektkedjan
  4. Digitalisering och undervisning
  5. Digitala ekosystem
  6. Utvecklingsplan

 

Läs mer: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/6-styrning-ledning/Alla%20skolformer/601-Leda-digitalisering

 

./.

 

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.