Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Fortbildning: Specialpedagogik

[2022:06, 2022-06-15] Som sfi-lärare har man ofta olika grupper med många elever och arbetstiden är fylld med undervisning, planering, NP och betygsättning. Samtidigt behöver alla lärare ibland en paus från skolan och eleverna för att kunna ladda batterierna, få ny input och bli inspirerad till att använda nya metoder och material och inte minst för att utvecklas som lärare. Då kan fortbildning vara ett alternativ.

Det är viktigt att fortbildningen känns meningsfull – motiverande, engagerande, inspirerande – och utgå från lärarnas intresse och vardag för att man som lärare ska kunna relatera till innehållet. Arbetsgivaren måste också ge tid för lärarna att jobba med eventuella uppgifter i lugn och ro eller tillsammans med andra på skolan.

Som specialpedagog rekommenderar jag fortbildning inom specialpedagogik. Special-pedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder fortbildning inom många olika special-pedagogiska områden och för olika yrkeskategorier. Fortbildning erbjuds för lärare, förskollärare, fritidspedagoger, rektorer, elevhälsopersonal, specialpedagoger/speciallärare, modersmålslärare, studie- och yrkesvägledare och elever och förälder/vårdnadshavare inom alla skolformer med vuxenutbildning inkluderat. SPSM erbjuder kort eller lite längre kostnadsfri fortbildning inom olika specialpedagogiska områden i form av nätbaserade kurser, webbinarier, stödmaterial och studiepaket för enskilda deltagare eller arbetslag och arbetsgrupper.

I de nätbaserade kurserna kopplar du kursinnehåll till din egen skolvardag och du kan lära dig om olika funktionsnedsättningar och hur du möter elever med olika funktionsnedsättningar, om digitalisering i olika ämnen och om olika digitala verktyg och specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildningen. Stödmaterial och studiepaket innebär fortbildning genom webbaserade, nedladdningsbara eller beställningsbara produktblad eller skrifter som ni kan läsa och diskutera tillsammans på skolan.

SPSM erbjuder även frukost- och lunchwebbinarier kring ämnet specialpedagogik där du kan välja att se seminariet live eller i efterhand.

Sist men inte minst vill jag tipsa om att kontakta olika intresseföreningar med inriktning funktionsnedsättning för fortbildning eftersom de har material, stor kunskap och inte minst egen erfarenhet av olika funktionsnedsättningar.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.