Fortbildning

Text: Annsofie Engborg.

[2022:06, 2022-06-15] Fortbildning är ett sätt att uppdatera sina kunskaper och färdigheter inom det yrkesområde där man är verksam – och kan ses som en viktig del i ett led av långsiktigt skolutvecklingsarbete.

Populära fortbildningsområden för sfi-lärare är bedömning, styrdokument, digitala verktyg, litteracitetsutveckling och vuxnas lärande. För att fortbildningen ska ge effekt bör den utgå från elevernas faktiska behov och lärarna bör genomgå fortbildningen tillsammans, i grupp, menar professor Helen Timperley, med forskningsområde lärares och rektorers professionella lärande. TImperley arbetar på universitetet i Aukland, Nya Zeeland, och har det senaste decenniet varit tongivande i svensk skolutveckling.

Fortbildning kan i sin organiserade och strukturerade form bestå av enstaka inslag under en heldag eller löpa med flera träffar bestående av föreläsningar, erfarenhetsutbyte, reflektioner och workshoppar över en eller flera terminer. Syftet med fortbildningsdagen eller -perioden kan vara att utöver uppdateringen av kunskaper och färdigheter öka samsynen och få ett gemensamt professionsspråk. Sammantaget leder det ett kvalitetslyft för hela skolan.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.